Týždenník Pančevac aj v slovenčine

1.aug 2016

Týždenník Pančevac aj v slovenčine

Srbský týždenník Pančevac, vychádzajúci od roku 1869, v letných mesiacoch priniesol občerstvenie pre národnostné spoločenstvá, ktoré žijú na území a v okolí Pančeva. Vo svojom tlačenom vydaní od júna každý druhý piatok vydáva viacrečovú prílohu. Slováci v Pančevci prvú prílohu po slovensky čítali pred necelým mesiacom, čiže 8. júla.

Ivan Zafirović

Ivan Zafirović

– Pred tým vyšli prílohy v rumunskom a macedónskom jazyku, a po prílohe v slovenčine nasledovala v maďarčine. Do konca roka by mali vyjsť ešte dve prílohy v slovenčine, asi v septembri a na sklonku roka, – vysvetľuje Ivan Zafirović, redaktor slovenskej prílohy v Pančevci. – Na prácu v prílohe dohliada hlavný a zodpovedný redaktor Pančevca Siniša Trajković, ktorý ma aj pozval, aby som redigoval túto slovenskú časť týždenníka.

Pancevac 2 -webNa tvorbe slovenského Pančevca sa okrem Zafirovića podieľajú aj iní jednotlivci a predstavitelia SKUS Detva, MOMS Pančevo – Vojlovica a Slovenská evanjelická cirkev vo Vojlovici. Štvorstranovú prílohu tvoria texty z pera Ivana Zafirovića, Mirka Beracku, Michala Marka, Lýdie Markovej, Branislava Kulíka, Evy Nagyovej, Terézy Veberovej Oravcovej a Michala Spišiaka. Pod fotografie sa podpisujú organizácie, akým je SKOS Detvan a MOMS Vojlovica. Prekladateľkami a lektorkami sú Marína Hríbová a Lýdia Marková.

Príloha je sama po sebe írečitým slovenským skvostom, ktorý umocňuje preklad celej prílohy do srbčiny, čím Pančevac dvere slovenskej kultúry v širokom zmysle otvára aj väčšinovému národu, ale aj čitateľom z radov iných národnostných spoločenstiev.

Pancevac 1 -webTieto snahy srbského týždenníka Pančevac možno chápať ako prínos k upevňovaniu nielen slovenského, ale aj inonárodného povedomia príslušníkov národnostných spoločenstiev, žijúcich na území mesta Pančevo, ktoré okrem rezortného republikového ministerstva, aj podporilo tento projekt. Zároveň sa na uvedený projekt možno dívať ako na hlásateľa spolunažívania v tejto časti Vojvodiny.

Pančevac je najstarším týždenníkom na Balkáne. Ide o noviny, ktoré mali najväčší náklad v bývalej Juhoslávii, ale aj v súčasnosti patria medzi špičku v Srbsku, dokonca niektorí znalci hovoria, že aj v celom regióne. Týždenník Pančevac sa po mediálnej reforme vlani dostal do súkromného vlastníctva.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs