Práce v minulosti v našich osadách na úvod SNS

2.aug 2016

Práce v minulosti v našich osadách na úvod SNS

32SNS otvoreniePrvým podujatím v rámci tohtoročných Slovenských národných slávností v nedeľu podvečer bola vernisáž spoločnej výstavy členiek Asociácie slovenských spolkov žien pod názvom Práce v minulosti v našich osadách.

V rámci 55. SNS v Báčskom Petrovci sa aj tohto roku vstupným podujatím stala etnografická výstava.

Na rozdiel od minulých rokov, keď ju pripravili iba aktivistky Spolku petrovských žien, tohto roku viaceré spolky žien prichystali spoločnú výstavu z príležitosti pripomínania si desiateho výročia činnosti Asociácie slovenských spolkov žien.

Predtým ako si záujemcovia prezreli prichystané exponáty, boli svedkami aj spoločného kultúrno-umeleckého programu trvajúceho vyše hodiny, ktorý moderovala Anna Hansmanová.

32SNS otvorenieAr„Návrh na zakladanie Asociácie, ktorá by bola strešnou organizáciou slovenských spolkov žien, vyznel v Padine roku 2006 počas stretnutia predstaviteliek spolkov žien. Zakladateľské zhromaždenie bolo v októbri roku 2006 v Kysáči, keď za predsedníčku  zvolili Ľudmilu Berédiovú-Stupavskú z Kysáča, za tajomníčku Vieru Miškovicovú z Hložian a pokladníčkou sa stala Katarína Zorňanová z Kulpína. Za podpredsedníčku pre Báčku zvolili Drahotínu Dorčovú z Petrovca, pre Banát Elenku Haníkovú z Padiny a pre Sriem Snežanu Rumanovú z Ľuby. Strediskom Asociácie sa stal Báčsky Petrovec,“ zaspomínala si na začiatky ASSŽ na úvod vernisáže aktuálna predsedníčka Viera Miškovicová a pokračoval v uvádzaní závažných údajov o práci Asociácie.

O význame spolkov žien a samotnej ASSŽ sa prihovorila i jej tajomníčka Mária Gašparovská.

Po zakladaní spolkov žien do ASSŽ sa združilo 23 spolkov žien a sekcií iných združení. Spolupráca žien pokračovala spoločnými výstavami, podujatiami, akými sú recitačná súťaž, prezentácia kníh slovenských autoriek a projektov zo spoznávania Slovenska a remesiel, ako i počítačových zručností.

32SNS otvorenieSelV programe, ktorý nasledoval sa predstavili domáce spolkárky a speváčky pod menom Petrovčanky, Mária Galasová zarecitovala báseň Michala Babinku a členky padinského spolku predviedli krátku scénku Kmotry na trhu, Miriam Murtínová z Hložian predniesla úryvok z práce Martina Kukučína, Dobanovčanka Paulína Čapeľová zaspievala ľudovú pieseň, za sprievodu meškárky Márie Vozafovej, Aradáčanka Zuzana Godová tiež výborne spievala. Po nich Kristína Gajanová z Vojlovice rozpovedala ako sa u nich priprávajú rezance a závarky, Anna Horvátová zo Starej Pazovy zaspievala ľudovú pieseň a Pivničanky sa predstavili scénkou z dedinského života. Na záver Selenčanka Jana Trusinová tiež spievala a potom v spoločnosti Juraja Súdiho staršieho a mladšieho spoločne zahrali zmes veselých piesní.

32SNS vystavaPo programe sa prítomnému obecenstvu prihovorili aj predseda obce Srđan Simić, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade Dagmar Repčeková a výstavu otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová.

Tohto roku sa ženy rozhodli početným návštevníkom SNS predstaviť spoločnou výstavou, ktorú pripravili aktivistky 15 spolkov žien. Na nej si návštevníci SNS budú môcť pozrieť tradičné práce v domácnosti v našich dedinách v minulosti ako kúsky obrázku zo života našich predkov.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs