Novinári o politizácii a privatizácii

7.aug 2016

Novinári o politizácii a privatizácii

Predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová

Predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová

Povahou tradičné, obsahom aktuálne, tohtoročné Stretnutie slovenských novinárov, prebiehajúce azda prvýkrát v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára, sa upriamilo na témy aktuálne, náročné i komplikované: od privatizácie po politizáciu.

V mene usporiadateľov, Výboru pre informovanie NRSNM a Asociácie slovenských novinárov otvorila ho predsedníčka Anna Jašková, zdôrazňujúc niektoré plány do konca roka, vrátane vypísania tradičných novinárskych súťaží. S potešením kvitovala , že sa na stretnutí zúčastňujú aj viaceré partnerské inštitúcie usporiadateľov.

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a laureátka Višnja Arandjelovićová

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a laureátka Višnja Aranđelovićová

V mene Národnostnej rady sa účastníkom prihovorila predsedníčka Anna Tomanová-Makanová. Podotkla, že si novinári vždy majú čo povedať: tak do vlastných radov, ako aj o témach ako sú následky privatizácie médií, postavenie lokálnych médií, či témy týkajúce sa slobody tlače, cenzúry a autocenzúry. Ďakujúc na začiatku príhovoru novinárom za dôkladné viacročné sledovanie Slávností, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová- Melichova uviedla viaceré prípady zúženia mediálnych  a iných práv, taktiež viaceré problémy lokálnych médií, ktorým treba čeliť ich širšou spoluprácou, konštatujúc, že nesmieme zľahostajnieť, ani  to ťažké bremeno, ktorého sme sa chytili, zhadzovať z pleca.

Najkrajšiu časťou stretnutia bolo ako zvyčajne slávnostné udelenie Ceny Anny Nemogovej Kolárovej za príspevok zverejnený v iných rečiach. Najúspešnejšou v tom bola novinárka belehradskej Politiky Višnja Aranđelovićová. Cenu získala za reportáž o Padine za príspevok Ulicou maršala Tita odchádzajú do Európy. Mladá a šarmantná laureátka prečítala príspevok, s potešením kvitujúc, že jej ide o prvú, podľa všetkého ešte dlho i najmilšiu cenu v živote. Zdôvodnenie prečo práve ona a nie niekto iný prezentovala v mena komisie Miroslava Kadlečíková, a cenu odovzdala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.

Stefan Janjić z Novosadskej novinárskej školy

Stefan Janjić z Novosadskej novinárskej školy

Následne o oveľa náročnejších témach ako sú profesionalizmus, štruktúra a povaha vysielaní v Rádio-televízii Vojvodiny, hovoril Stefan Janjić z Novosadskej novinárskej školy. Na prvý rok grantového financovania privatizovaných médií si posvietil Duško Medić z Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny, zatiaľ čo sa o výzvach a perspektívach, ako aj o viacerých aspektoch možných vplyvov na redakčnú politiku printových médií, od politických po justičné, zmienil redaktor Juraj Bartoš z Hlasu ľudu.

Čo iné na záver kvitovať ako to, že sme sa po roku zase stretli a poťažkali si, pritom si uvedomujúc, že to s naším povolaním akosi neprípustne rýchlo ide dolu vodou. Je to síce príznačnosť nielen slovenského, ale i celkového novinárstva v Srbsku, tak printového, ako aj každého iného. To ale neznamená, že sa nám netreba stretávať častejšie a o problémoch hovoriť  aj dôkladnejšie, aj otvorenejšie.

                                                                Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs