Čistá folklórna láska

7.aug 2016

Čistá folklórna láska

Moderátori programu

Moderátori programu

Návštevníci Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci si už zvykli, že ich organizátori galaprogramu oslovia s kvalitným programom. Z tohto podujatia ani včera večer neodišli sklamaní.

Tohtoročný galaprogram našich folklórnych súborov a sólistov na ihrisku vedľa Základnej školy Jána Čajaka môžeme zhodnotiť ako program na vysokej umeleckej úrovni, ktorý oslovil prítomných divákov.

Z otvorenia galaprogramu folkloristov

Z otvorenia galaprogramu folkloristov

Pútavý galaprogram autori pomenovali Daj nám, Pane, lásky čistej a v ňom nám predstavili to najkvalitnejšie, čo na našej folklórnej scéne v tejto chvíli máme.

Program moderovala skúsená moderátorská dvojica Katarína MelichováRastislav Labáth, ktorí v rámci uvádzania nezabudli prízvukovať ani 25 rokov obnovených SNS, či 150 rokov divadelníctva v Petrovci.

Zuza, Anča a Mara aj tohto roku zaujímavým spôsobom sa prihovárali tak obecenstvu, ako aj účastníkom programu

Zuza, Anča a Mara aj tohto roku zaujímavým spôsobom sa prihovárali tak obecenstvu, ako aj účastníkom programu

Aby program dostal aj na dramatickosti sa postarali „herečky“ z domáceho spolku Milina Sýkorová, Nataša Nosálová a Anna Fehérová pri „pucovaní auzlogov“ kým čakali príchod hostí do Petrovca na Slávnosti na vkusne upravenej mizanscéne veľkého javiska, ktorej scénografiu navrhla Olja Tordajiová.

Zmes ľudových piesní v podaní ochotníkov z Padiny

Zmes ľudových piesní v podaní ochotníkov z Padiny

Slávnosťový galaprogram tradične začína svojským defilé účastníkov programu pred javiskom a predtým ako sa naň dostali so svojimi bodmi, prítomných v mene organizátora programu Matice slovenskej v Srbsku privítala predsedníčka Katarína Melegová-Melichová. Pozdravné slová auditóriu adresoval aj štátny tajomník vo vláde Slovenskej republiky Branislav Ondruš, ako i zástupca predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Procházka, ktorý program i otvoril.

Skúsení petrovskí ochotníci

Skúsení petrovskí ochotníci

V poldruhahodinovom programe na javisku sa jagalo pestrými farbami našich tradičných krojov a tancami a spevmi dobre nacvičených folkloristov zo slovenských prostredí, ktorí sa predtým už dokázali na našich vrcholných tanečných a speváckych podujatiach.

Mladucha z Kovačice

Mladucha z Kovačice

Na úvod sa tancami predstavili FS SKUS Jednota zo Šídu a po nich aj tanečníci FS Vreteno z Kysáčachlapčenská spevácka skupina pri DK Michala Babinku z Padiny. Aj staršia FS domáceho KUS Petrovská družina zabodovala so svojím tanečným bodom. Po nich javisko patrilo FS KUS Mladosť z Lugu a potom sa Pivničania predstavili aj spevom aj tancom. Zo SKUS Pivnica spievala mužská spevácka skupina a tancoval FS V pivnickom poli. Aj Kovačičania mali v programe dva body. Spievala dievčenská spevácka skupina a tancoval FS Rozmarín. Pútavé bolo aj vystúpenie FS Šafárik z Nového Sadu a spev sólistky Ireny Nosáľovej z Padiny. Záver patril najúspešnejším folkloristom na tohtoročnom festivale Tancuj, tancuj…, teda mladšej FS KOS Jednota z Hložian.

Roztancovaní šafárikovci

Roztancovaní šafárikovci

Tanečníci z Hložian

Tanečníci z Hložian

Celkom na záver moderátori programu k záverečnému bodu na javisko pozvali všetky súbory, obecenstvu pripomenuli kto všetko účinkoval v programe a prezradili im, že scenár a réžiu programu prichystali Daniela Legíňová-Sabová a Ján Slávik.

Spoločným záverečným tancom všetkých folkloristov na javisku pod menom Slovák som ja a matičnou hymnou Po nábreží koník beží, ktorú zaspievali všetci účastníci programu spolu s početným obecenstvom sa ukončil aj tohtoročný galaprogram našich dospelých folkloristov.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs