Stretli sa dolnozemskí učitelia

7.aug 2016

Stretli sa dolnozemskí učitelia

DSC_0410Medzi tradičné stretnutia počas Slovenských národných slávností patrí aj Stretnutie Dolnozemských učiteľov. Učitelia a hostia z našej krajiny, Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Slovenskej republiky sa stretli včera v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára.

Prítomných privítala riaditeľka gymnázia a predsedníčka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová.

Osobitne privítala ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana, predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetu Hollerovú Račkovú, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského, riaditeľku Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe Editu Pečeňovú a ďalších.

DSC_0413Na tohtoročnom stretnutí udelili aj Osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry. Uznania dostali: Anna Mučajiová, Katarína Kresová, Anna Lehotská a Pavel Belička z Báčskeho Petrovca, Ilonka Vršková z Bieleho Blata, Anna Jakábová z Padiny, Anna Čižmanská, Ľudmila Berediová-Stupavská a Zuzana Miháľová z Kysáča, Jarmila Melegová z Lugu, Ján Krasnec z Hložian, Dušan Babinec a Eva Hrková-Poliaková z Kovačice, Ladislav Tamaši z Lalite, Danica Galátová a Mária Galátová-Ćirovićová z Dobanoviec a Juraj Kopčok zo Silbaša.

Stretnutie bolo príležitosťou, aby si pohovorili o problémoch, ktoré sa vyskytujú v školstve v ich krajinách, ako aj o spôsoboch, ktorými sa snažia ich doriešiť.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs