Namaľujme svet krajší ako kvet

7.aug 2016

Namaľujme svet krajší ako kvet

33galaPadina

Deti z Padiny si zahrali hru Na hubaby

Galakoncert detských folklórnych súborov odznel dnes predvečer na javisku SNS, na ihriskách ZŠ Jána Čajaka. Vystúpilo desať detských folklórnych súborov a jedna recitátorka. Scenár programu bol vypracovaný na motívy ľudovej rozprávky Zlatá priadka.

Žatva je, do poľa ideme bol názov choreografie staršej skupiny DFS Petrovská družina z Petrovca, ktorou otvorili galaprogram detských folklórnych súborov SNS. V pokračovaní veselého, temperamentného a sympatického galaprogramu vystúpili: Orchestrík ZŠ Jána Kollára a KZ Zvony zo Selenče, DFS KOS Jednota z Hložian, staršia DFS Hájiček KUS Mladosť z Lugu, dievčenská tanečná skupina DFS Nádeje Kus Sládkovič z Boľoviec, recitátorka Marcela Gániová z Petrovca, DFS Holubička DK Michala Babinku z Padiny, DFS SKUS Jednota zo Šídu, mladšia DFS ZŠ Mladých pokolení z Kovačice, mladšia DFS Ratolesť SKUS Pivnica z Pivnice a mladšia DFS KUS Petrovská družina z Petrovca.

33gala spolocny

Spoločný tanec účastníkov detského galaprogramu

33gala roypravka

Z hereckého predvedenia rozprávky Zlatá priadka

Záverom galaprogramu všetci spoločne zatančili choreografiu pod názvom Povedzže mi, moja milá povedz. Podujatie na javisku bolo popretkávané úryvkami z ľudovej rozprávky Zlatá priadka, ktorú herecky stvárnili: Daniela Speváková, Patrícia Dominika Pavlíková, Viktor Sľúka, Pavel Poniger Forero, Sandra Todorovićová, Emília Gániová a Martin Červeni.

Scenár galaprogramu detských folklórnych súborov vypracovala Daniela Legíňová-Sabová a réžiu mali na starosti D. Legíňová-Sabová a Ján Slávik.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs