Kosili, hrsťuvali, spievali, tančili…

1.aug 2016

Kosili, hrsťuvali, spievali, tančili…

V piatok a sobotu 29. a 30. júla kultúrno-umelecké spolky Detvan a Tamási Árona z Vojlovice usporiadali tradičné dožinkové oslavy, podujatie, ktorým už 22-krát vzdali hold pšenici a chlebu, ale početným zvedavcom a mladým generáciám ukázali kus tradície, čiže ako sa skorej kosilo, v poli raňajkovalo, a ako sa po dobre vykonanej práci zabávalo. Naplánovali si Vojlovičania bohatý program, pre nedostatok peňazí časť plánovaného programu vystala.

Miroslav Beška pukaním bičom oznámil začiatok prác

Miroslav Beška pukaním bičom oznámil začiatok prác

Do programu bola zaradená tradičná výstava výrobkov zo žita, ako aj výstava ručných prác, pečív a koláčov hostí, členiek ženských spolkov z Kovačice, Padiny, Aradáča, Hajdušice, Dolova, Jabuky, Ivanova, Skorenovca a Pančeva. Táto výstava sa mala konať tak ako aj doteraz vo vojlovickom parku, avšak VKP Zelenilo, ktorý disponuje trhovými stánkami odmietol tieto stánky poskytnúť zdarma, ako tomu bolo po tieto roky, ale za každý stánok žiadal zaplatiť nájomné v sume 1 400 dinárov. Organizátori tie peniaze zrejme nemali, o. i. aj preto, že aj od Mestskej správy na toto podujatie nedostali (aspoň nateraz) ani dinár! Podujatie podporil iba Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, niekoľkí súkromní podnikatelia ako aj početní občania Vojlovice, tak Slováci, ako aj Maďari.

Vojlovičania však dokázali, že aj z málo peňazí možno pripraviť  skvelý program. Tak ako aj obvykle dožinkové oslavy sa začali už v stredu, keď odborníci v oblasti poľnohospodárstva mali prednášku na aktuálne témy a výdobytky v tomto hospodárskom odvetví.

Tak čo sused, narok sejeme jačmeň?, dohovorili sa „susedovci Miroslav Oravec (vpravo) a Antál Löcsei.

– Tak čo sused, na rok sejeme jačmeň? – dohovorili sa susedovci Miroslav Oravec (vpravo) a Antál Löcsei.

V piatok v miestnostiach vojlovického MOMS prebiehala kreatívna dielňa, na ktorej deti prejavili svoje výtvarné zručnosti, v Spomienkovom dome usporiadali výstavu ručných prác dvoch domácich ženských spolkov a hostí z Pančeva a vo večerných hodinách na nádvorí SKOS Detvan odznel spoločný, takmer dvojhodinový kultúrno-umelecký program, v ktorom okrem spolkov hostiteľov vystúpili aj hostia –  maďarský spolok z Rumunska a orchester a zbor dôchodcov z Pančeva.

V sobotu zástup krojovaných žencov vyšiel do chotára, kde na nich čakala nepokosená pšenica. Miroslav Beška pukaním bičom oznámil začiatok prác, po čom sa usilovní ženci dali do práce, ručne kosili žito a ženy ho za okamih poviazali do snopov a poskladali na hŕbky.

Tradíciu prenášajú na tých najmladších. Krojovaní ženci a ich dorast v zástupe uliciami Vojlovice

Tradíciu prenášajú na tých najmladších. Krojovaní ženci a ich dorast v zástupe uliciami Vojlovice

Medzičasom sa „susedovci“ Miroslav Oravec a Antál Löcsei v krátkej jednoaktovke posťažovali na aktuálnu cenu pšenice a „uzavreli“, že bude najlepšie, aby na rok zasiali jačmeň. Vraj ak im cena nebude vyhovovať, vymenia si jačmeň za pivo  a aspoň budú mať čo piť.

Ani tentokrát to neprešlo bez tradičných raňajok v poli s klobáskou, slaninkou, cibuľou, paradajkami, varenými zemiakmi a vajcami. Nuž a po úspešne vykonanej práci veselý zástup žencov sa vybral ulicami Vojlovice.

V poobedňajších hodinách na nádvorí Detvanu prebiehal dožinkový kotlík. Varili tradičné vojlovické jedlá, fazuľa, rybacia polievka, guláš z junčoviny a baraní guláš, kurčací paprikáš, rezance so syrom a makom, ale aj bryndzové halušky a iné špeciality, ktoré potom podávali domácim a hosťom na žatevnom bále, kde sa o dobrú náladu postarali bratia Struhárovci z Hložian.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs