Účasť všetkých osád Petrovskej obce

10.máj 2013
Zo spevu Kulpínčaniek (zľava) Michaely, Miliny a Kristíny Čiliakových bolo počuť, že už niekoľko rokov spolu spievajú

Zo spevu Kulpínčaniek (zľava) Michaely, Miliny a Kristíny Čiliakových bolo počuť, že už niekoľko rokov spolu spievajú

Pri kvitovaní obecnej folklórnej prehliadky pre dospelých, ktorá bola 24. apríla v Hložanoch, možno povedať, že bola priemerná. Niektoré vystúpenia boli lepšie, a preto sa dostanú do oblastnej prehliadky. Z druhej strany, niektoré nesplnili podmienku, čiže nenacvičili pôvodný tanec, ani obyčaj, a (aj) z toho dôvodu nemali možnosť prezentovať sa i na vyššej súťaži, ktorá bude začiatkom júna v Pivnici.

Porotca Marijan Pavlov, ktorý hodnotil výkony spevákov a tanečníkov, na ďalší stupienok previerky folklórnych zručností odporučil Hložančanov, Kulpínčanov a Petrovčanov. Z kategórie speváckych skupín účasť na oblastnej prehliadke si vyspievalo kulpínske trio Milina, Kristína a Michaela Čiliakové s piesňami z Tekova a Gemera, s ktorými pracoval umelecký vedúci Michal Čiliak, a hložianska dievčenská skupina s piesňami o čerešniach, s ktorými pracoval Rastislav Struhár. Pivnické javisko si na čardášovú nôtu vyskúšajú členovia staršej tanečnej skupiny KUS Petrovská družina, kým svadobné tance predstaví staršia tanečná skupina hložianskeho KOS Jednota. Petrovčanov nacvičil Ján Kováč a Hložančanov Jaroslav Kriška.

 Hložianska staršia tanečná skupina vždy tancuje na veselú nôtu


Hložianska staršia tanečná skupina vždy tancuje na veselú nôtu

Mladý etnograf  Pavlov mal aj niekoľko pripomienok, ktoré možno adresovať takmer všetkým spolkom. Tie sa dajú zhrnúť takto: málo bolo úsmevov, dosť slabej kondície tanečníkov a hudobníkov bez krojov, niekedy nedocvičený spev či tanec. V podstate ide o nedostatky, ktoré možno ľahko  zredukovať či odstrániť neustálym a húževnatým nacvičovaním a pracovaním na celkovom výsledku v podobe folklórneho vystúpenia, ktorého rovnoprávnymi časťami sú spev, tanec a hudba.

Okrem toho už niekoľko rokov badať, že sa na prehliadke zúčastňujú všetky štyri osady Petrovskej obce, čo je pozitívum, ktoré treba vyzdvihnúť. I keď vystupovali revuálne, azda najväčší potlesk dostali folkloristi KUS Ðuru Jakšića z Maglića za bravúrny prednes tancov z okolia Pirota. Menej pochvalné je to, že folklórne skupiny akoby tancovali a spievali samy pre seba, lebo divákov sa mohlo spočítať na prstoch dvoch rúk…

V. Dorčová-Valtnerová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs