Čo Boh činí, to dobré je

10.máj 2013
Čo Boh činí, to dobré je v prednese zmiešaného cirkevného spevokolu

Čo Boh činí, to dobré je v prednese zmiešaného cirkevného spevokolu

Zmiešaný spevokol cirkevného zboru Kovačica II pod vedením kantorky Anky Zlochovej vydal prvé cédečko nábožných piesní pod názvom Čo Boh činí, to dobré je. Prezentácia cédečka bola v chráme Božom 28. apríla – v štvrtú nedeľu po Veľkej noci na nešporných službách Božích.

Na tomto príležitostnom večierku sa prítomným prihovorili: velebný pán Martin Bajza, farár cirkevného zboru Kovačica II, vznešený pán Pavel Sklenár, senior banátsky a farár cirkevného zboru Kovačica I, velební páni Ján Cicka, farár padinský, Vladimír Lovás ml., farár aradáčsky, Slađan Daniel Srdić, farár jánošícky, Anna Petráková-Petrovićová, farárka belehradská, a pán farár Vladimír Grňa, učiteľ náboženstva v kovačickej ZŠ. V rámci prezentácie cédečka vystúpili aj hostia: členky ženského speváckeho zboru II pod taktovkou kantora Jána Marku, členovia zmiešaného cirkevného spevokolu zboru I pod taktovkou kantora Jána Nemčeka. O príprave a nahrávaní cédečka Čo Boh činí, to dobré je hovorila velebná pani farárka Anna Petráková-Petrovićová, neskoršie zmiešaný cirkevný spevokol zboru II predviedol niekoľko duchovných piesní, ktorých je na cédečku 19.

Pod úpravu piesní, ktoré boli nahrávané v rokoch 2012 a 2013 v chráme Božom a v Štúdiu S v Kovačici, sa podpísali MgA. Janko Siroma a Anka Zlochová. Hudbu mali na starosti profesor Ján Dišpiter, Anka Zlochová, Milinka Čížiková a Michaela Marková a okrem zmiešaného spevokolu cirkevného zboru Kovačica II piesne predniesli aj sólisti Zlatko Karlečík a Anka Zlochová.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs