POETICKO-HUDOBNÝ VEČIEROK

10.máj 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

POETICKO-HUDOBNÝ VEČIEROK V PAZOVSKEJ KNIŽNICI. V Starej Pazove úspešne pôsobí Združenie Macedóncov, ktorého členovia s priateľmi v stredu 24. apríla usporiadali v Ľudovej knižnici Dositeja Obradovića poeticko-hudobný večierok. Na začiatku programu Mestský chór pod vedením Radmily Andrejevićovej zaspieval niekoľko známych ľudových macedónskych piesní, a potom sa obecenstvo kochalo v básňach a piesňach v podaní Nataše Neradžićovej, Milice Kostićovej, Miloša Kostića, Teodory Aleksandrovskej, Jeleny Tričkovskej, Dajany Kostićovej a ich hostí Mirjany Sokolovićovej, Darka Prelića (z Novej Varoše) a Nebojšu Hafizovića. Večierok venovaný výročiu pôsobenia tohto pazovského združenia sa skončil tancom a spoločným fotografovaním.

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs