Vysoká kvalita a kvantita súťaže

10.máj 2013

V Svetový deň knihy 23. apríla v Podnikateľsko-rekreačnom stredisku Relax v Kovačici sa uskutočnilo slávnostné udelenie cien literárno-počítačovej súťaže Kovačická mozaika, ktorú už po piatykrát usporiadala Obecná knižnica v čele s riaditeľkou Máriou Ďurišovou.

Predstavitelia organizátora súťaže s odmenenými účastníkmi

Predstavitelia organizátora súťaže s odmenenými účastníkmi

Tohto roku účastníci súťažili v troch kategóriách: nižšie ročníky základných škôl, vyššie ročníky ZŠ, stredoškoláci a dospelí, ktorí písali poéziu a prózu na témy: Nájdi ma!, Kaleidoskop, Hrôzostrašný príbeh so sladkým koncom a na voľnú tému. Podľa slov predsedníčky odbornej komisie profesorky Kataríny Stanovej na súťaž bolo zaslaných 113 kvalitných literárnych prác v slovenskom, srbskom, maďarskom a rumunskom jazyku. V komisii, ktorá hodnotila literárne práce, okrem profesorky Stanovej (predsedníčka) pracovali aj profesorky Sonja Lončarová a Ilona Mrazicová.  Podľa ich rozhodnutia v kategórii žiakov nižších ročníkov ZŠ 3. miesto získali  Marek Karkuš z Kovačice a Marko Petkov z Crepaje, na 2. miesto sa dostala Alexandra Milosavljevićová z Crepaje a 1. cenu za najlepšiu literárnu prácu získali Ema Farkašová z Kovačice a Serena Hešová z Crepaje. Keď ide o výsledky súťaže žiakov vyšších ročníkov ZŠ, odmeny získali: Vanesa Ďurišová z Kovačice a Alexa Ivanović z Debeljače (3. miesto), Edvin Naď z Debeljače a Filip Miháľ z Padiny (2. miesto) a Aida Elcheková z Padiny a Aniko Naďová z Debeljače (1. miesto). V kategórii stredoškolákov a dospelých odborná porota sa rozhodla udeliť 3. cenu kovačickým gymnazistom Vlastimírovi Povolnému z Padiny a Sani Strakúšekovej z Kovačice, 2. cenu Jánovi Valentovi z Padiny a Jasmine Isajlovej z Crepaje a 1. cenu Zuzane Valentovej z Kovačice a profesorovi Igorovi Suchánekovi z Debeljače.

Ďalšia posudzovacia komisia, ktorá pracovala v zložení: profesor Samuel Kráľovský (predseda), profesorka Florina Babucová a Darko Krišan (členovia), hodnotila power-pointové práce, ktorých na súťaž bolo zaslaných až 83. Tretia cena sa dostala do rúk dvojici autorov Martine Čížikovej, žiačke 7. ročníka ZŠ z Kovačice, a Jovanovi Jovanovovi, žiakovi 1. ročníka ZŠ z Idvora, 2. cenu získal študent Dušan Ušiak z Kovačice a najlepšiu prezentáciu v power-pointe podľa mienky posudzovacej komisie mal tiež Kovačičan, študent Ivan Čížik. Špeciálnu peňažnú odmenu, ktorú darovalo Kultúrno-osvetové spoločenstvo Kovačickej obce, udelili profesorke Márii Kotvášovej-Jonášovej z Kovačice, spisovateľke pre deti a mládež.

Na záver vyhodnotenia tohtoročnej literárno-počítačovej súťaže Kovačická mozaika 2013 sa všetci odmenení účastníci na pamiatku spoločne vyfotografovali.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs