Úcta novinárom a majstrovi slova

4.jún 2013

V kulpínskom kaštieli sa vo štvrtok 30. mája udiali dve významné udalosti – významné pre slovenských vojvodinských novinárov a čitateľské publikum. Odovzdané boli ceny laureátom súťaže Asociácie slovenských novinárov a prezentovaná bola nová kniha z knižnej produkcie NVU Hlas ľudu Obrázky z manželského života (… aj farebné) autora Vladimíra Dorču, ktorú zostavila Vladimíra Dorčová-Valtnerová.

Prítomných pozdravila a laureátom gratulovala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová

Prítomných pozdravila a laureátom gratulovala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová

V rámci tohtoročného štvrtého kola novinárskej súťaže komisia v zložení Vladimír Lenhart, Anna Jašková a Jarmila Pálenkášová hodnotila 32 zaslaných príspevkov, ktoré zaslalo 18 novinárov. Avšak ako komisia uviedla v zdôvodnení, iba niekoľko príspevkov utkvejú čitateľovi, poslucháčovi, či divákovi v pamäti. V kategórii profesionálnych novinárov do 35 rokov Cenu Vladimíra Dorču za najlepší príspevok z oblasti publicistiky udelili Anne Funtíkovej, novinárke Slovenskej redakcie RTV Vojvodina, za televízny príspevok Staviteľ Harminc. Podľa poroty diváci dávno nemali možnosť v slovenskom TV novinárstve pozrieť si taký príspevok, ktorý diváka nielenže poučí o architektonických skvostoch, ku ktorým sa dopracoval kulpínsky rodák, ale aj naplno priblížil osobnosť staviteľa Harminca. Špeciálne uznanie v tejto kategórii komisia udelila Viere Dorčovej-Babiakovej, novinárke Rádia Petrovec, za príspevok Prístav bezpečia. Autorka spracovala príspevok na tému autizmu u detí a jej spolubesedníčka bežnú predstavu o deťoch postihnutých autizmom podala celkom iným spôsobom. V kategórii profesionálnych novinárov ponad 35 rokov Cenu Jána Makana st. za najlepší príspevok v oblasti publicistiky emocionálneho typu udelili Jurajovi Bartošovi, novinárovi týždenníka Hlas ľudu, za príspevok Ďuricove piesne zľudoveli. Ide o text, tému a štýl, ktorý čitateľa nenechá ľahostajným, aj keď nevie, kto bol Ján Ďurica. Špeciálne uznanie v tejto kategórii udelili Kataríne Melegovej-Melichovej za reportáž Príhody z Teleku. V reportáži autorka poukazuje na to, ako sa generácie, ku ktorým aj ona patrí, vedeli tešiť z maličkostí, čiže poukazuje na posun hodnôt. V kategórii neprofesionálnych novinárov neudelili ani jednu cenu.

Stálym partnerom súťaže ASN je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorá aj finančne podporila súťaž. Z toho dôvodu laureátom ceny odovzdala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.

Ôsma kniha autora Vladimíra Dorču vyšla po ôsmich rokoch od jeho večného odpočinku

Ôsma kniha autora Vladimíra Dorču vyšla po ôsmich rokoch od jeho večného odpočinku

Druhá časť slávnostného večierka patrila premiére knihy Obrázky z manželského života (… aj farebné) Vladimíra Dorču, ktorý sa za svojho života venoval reportážam, avšak táto kniha svedčí o tom, že sa mu rovnako darilo aj v písaní humoresiek. Štyridsať príbehov z manželského života do knižnej podoby zhrnula jeho dcéra Vladimíra Dorčová-Valtnerová. Knihu vydala NVU Hlas ľudu za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Recenzent knihy Oto Filip poznamenal, že sa humoresky vzniknuté v období 1992 – 1996 aj dnes čítajú jedným dychom, lebo sú nám všetkým blízke, lebo ich žijeme s autorom. Podľa neho Vladimír Dorča bol novinár, humorista a beletrista, ktorý so slovami narábal a hral sa s nimi. Vedel kadečo povedať a pritom neuraziť ani svoje okolie, ani čitateľa. Dojímavým príhovorom o svojom manželovi a otcovi prihovorili sa manželka Jarmila a dcéry Viera a Vladimíra.

Odznelo niekoľko úryvkov, ktoré prečítali Viera Dorčová-Babiaková a Miroslav Babiak, a večierok hudobne spestrila Ivana Vozárová.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs