Literárny večierok

4.jún 2013

Vo štvrtok večer 30. mája v sieni Slovenského domu v Šíde členovia SKUS Jednota Šíd usporiadali literárny večierok s promóciou monografie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Bolo to v rámci osláv 100. výročia pôsobenia spolku.

Prostredníctvom videobeamu boli najprv prezentované všetky osady v Srbsku, v ktorých žijú Slováci. Prítomným sa potom prihovorili Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Michal Madacký, autor väčšiny fotografií v monografii, a Đula Šanta, ktorý sa postaral o dizajn vydania.

V druhej časti programu sa zúčastnili mladí recitátori Základnej školy Sriemskeho frontu, ktorí sa v škole učia v materinskom jazyku – v slovenčine. Žiakov pripravila profesorka Anna Kovárová. Prítomným sa dvoma piesňami predstavila spevácka skupina žiakov Gymnázia Savu Šumanovića zo Šídu, ktorí sa slovenčinu učia fakultatívne. Na záver vystúpila ženská spevácka skupina SKUS Jednota  a zaspievala zmes slovenských ľudových piesní.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs