Udelenie cien Festivalu Zuzany Kardelisovej

11.nov 2013

Udelenie cien Festivalu Zuzany Kardelisovej

DSCF036810. ročník Festivalu Zuzany Kardelisovej, ktorý prebiehal počas uplynulých dvoch víkendov v Kysáči, sa ukončil včera a to slávnostným udelením festivalových cien.

Odborná porota v zložení Milena Leskovac, teatrologička z Nového Sadu, Zuzana Tárnociová – ochotnícka herečka a režisérka z Báčskeho Petrovca a Ján Kohút, ochotnícky herec a režisér z Kysáča, mala príležitosť spolu s obecenstvom pozrieť si  8 súťažiacich predstavení, čo je doteraz najväčší počet účinkujúcich. Pokiaľ ide o ceny, rozhodla sa Osobitnú cena KIS Kysáč
udeliť Kataríne Mišíkovej Hitzingerovej, autorke textu a režisérke predstavenia Kto z koho v predvedení ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice, kým  Cena Zuzany Kardelisovej za najlepšie stvárnenie ženskej postavy na festivale
sa dostala do rúk Márie Koruniakovej za stvárnenie postavy doktorky v predstavení Pohreb, Divadelného súboru KUS Zvolen z Kulpína.  Špeciálnu cenu za prínos festivalu Zuzany Kardelisovej, nesebeckú prácu v oblasti divadelníctva a v zdokonaľovaní mladých divadelníkov členovia poroty udelili Jánovi Privizerovi, hercovi a režisérovi z Kysáča, kým   Cenu za najlepšie predstavenie na festivale Zuzany Kardelisovej udelili Ochotníckemu divadlu KIS Kysáč za predstavenie Robin Hawdon: (ukážková inscenácia) Dokonalá svadba režiséra Jána Privizera.

Keďže sa divadelný súbor z Kysáča tohto roku už zúčastnil na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom, odborná porota navrhla, aby Festival Zuzany Kardelisovej v Kysáči na ďalšom ročníku festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom predstavoval Divadelný súbor KUS Zvolen z Kulpína, s hrou Pohreb, autora Ivana Holuba, v réžii Aleksandra Baka.

E. Šranková

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs