Ukážkové priedomia a záhrady (3)

4.feb 2013

Symbolom petrovského gymnázia sú i košaté lipy

Ekologické združenie Zelení – Petrovec si v polovici decembra v rámci podujatia Pohľady na petrovské záhrady po troch rokoch pozorného pozorovania osady – okrem domácností, ktoré si úpravou svojich záhrad, priedomí a dvorov zaslúžili verejne byť vysunuté do prvého plánu – pozornejšie posvietilo aj na spoločenské objekty. Stredobodom pozornosti sa stali školy v Petrovci.  Ako estetický prínos k zveľadeniu životného prostredia profesorka Mária Boldocká odborne zhodnotila to, čo zachytil i objektív fotografky Marice Šimovej. O príkladný výzor petrovských škôl sa starajú nielen zamestnanci týchto ustanovizní, ale aj žiaci.

Záhrada okolo budovy Základnej školy Jána Čajaka pozostáva z veľkého zeleného priestoru s množstvom rozmanitých stromov, kríkov a kvetinových záhonov. Možno ju  rozdeliť na prednú časť, ktorá tiahne z oboch strán vstupnej cesty, je v tvare trávnika s niekoľkými aranžmánmi dekoratívnych rastlín. Bočná časť záhrady je v tvare rozsiahleho trávnika s prekrásnymi stromami a časťami určenými pre oddych a rekreáciu žiakov, kým je zadná časť vysadená stromami, kríkmi a obsahuje aj žardiniéry s pestrými kvitnúcimi rastlinami. K nej patrí aj opravdivá zelená oáza – najnovšia úprava školského dvora.

Charakteristickou zložkou gymnaziálnej záhrady sú staré košaté lipy, ktoré vytvárajú príjemné ovzdušie na oddych a celému okoliu dávajú špecifický výhľad. Je to vlastne malý park s pekne upravenými chodníkmi, s lavičkami a so športovými terénmi. Okrem stromov na vhodných miestach v Gymnáziu Jána Kollára sú vysadené záhony s dekoratívnymi parkovými rastlinami.

Osobitnou časťou gymnaziálnej záhrady je priestor okolo budovy žiackeho domova. Jeho súčasťou sú stromy, trávnik a kvetinové záhony, skalky a žardiniéry, v ktorých sú vždy pestré sezónne kvetiny. Všetky tieto elementy sú vo vzájomnom súlade a pôsobia osviežujúco.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs