V ústrety Festivalu pouličných hudobníkov: Kaviarne Mestečka

28.júl 2016

V ústrety Festivalu pouličných hudobníkov: Kaviarne Mestečka

V šiestej epizóde seriálu Osoby Mestečka odhaľujeme dejiny kaviarní  Mestečka. Podľa určitej legendy tu ich bolo až 80!

Osoby mestečka je seriál krátkych filmov, ktorý prenáša atmosféru z ulíc, vôňu  vôňu dvorov a skrytých podkroví, zachytávajúc chvíľu, v ktorej osoby a Mestečko splývajú do neoddeliteľného celku.

No url attribute defined!

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs