V ústrety Festivalu pouličných hudobníkov: Lajos Lukácsi

5.aug 2016

V ústrety Festivalu pouličných hudobníkov: Lajos Lukácsi

V siedmej epizóde seriálu  Osoby Mestečka sa zoznámime s Lajosom Lukácsim, osobou, bez ktorej by nebolo symbolu Nového Sadu – „opitých“ hodín na Petrovaradínskej pevnosti.

Osoby Mestečka je seriál krátkych filmov, ktorý prenáša atmosféru z ulíc, vôňu  vôňu dvorov a skrytých podkroví, zachytávajúc chvíľu, v ktorej osoby a Mestečko splývajú do neoddeliteľného celku.

Doposiaľ sme zverejnili 6 filmov.

No url attribute defined!

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs