Bulíkova busta a výstava k 25. výročiu obnovenia SNS

5.aug 2016

Bulíkova busta a výstava k 25. výročiu obnovenia SNS

DSC_5568_resizeĎalšie dve podujatia v rámci Slovenských národných slávností 2016 sa dnes pre poludním uskutočnili na nádvorí domu a v Štefánikovej sieni Domu MSS Mišíka.

Po otvorení výstavy Spolku filatelistov v základnej škole presunuli sme sa do matičného sídla, kde odhalili bustu prvému predsedovi MSJ Dr. Jankovi Bulíkovi a otvorili aj dokumentárnu výstavu k 25. výročiu obnovených SNS autorky profesorky dejepisu Anny Struhárovej.

 

DSC_5591_resizeMatičné nádvorie ako panteón národovcov

Návštevníkov privítal hrou na husliach mladý virtuóz Martin Ján Javorník. V mene Matice prítomných hostí a návštevníkov pozdravila predsedníčka Katarína Melegová-Melichová. Následne spolu s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom bustu i odhalili. Matičný predseda zo Slovenska po úvahe o slovenskosti, Slovákov v Srbsku pozval do Martina 17. augusta, kde pred budovou MS odhalia v rade už ôsmu a deviatu bustu slovenských národovcov.

Za tento čin odhalenia busty Dr. Janka Bulíka v Petrovci sa zavďačila jeho vnučka Zuzana Drugová z Banskej Bystrice.

 

Dokumentárna výstava o SNS a jej autorka Anna Struhárová

Dokumentárna výstava o SNS a jej autorka Anna Struhárová

Prvé SNS zorganizovali na dobrovoľníctve a bez peňazí

Dojímavým prednesom amerického spirituálu Amazing Grace v podaní Slovenky Benkovej-Martinkovej sa prešlo k ďalšiemu obsahu prichystaného programu v matičnom ústredí – k vernisáži dokumentárnej výstavy o SNS.

O začiatkoch a význame obnovenia SNS, ako i o priekopníkoch, z ktorých už väčšina nie je medzi nami, si zaspomínal prvý predseda obnovenej MSJ Michal Spevák, ktorý výstavu aj oficiálne otvoril.

Na záver programu sa prednesom ľudovej piesne prihovorila speváčka Vladimíra Sabová. Na harmonike jej hral Ján Andrášik.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs