Predseda obce prijal partnerské delegácie

5.aug 2016

Predseda obce prijal partnerské delegácie

33partnerske predseda

Predseda obce Srđan Simić víta partnerské delegácie

Tradičné prijatie delegácií partnerských miest počas SNS u predsedu Obce Báčsky Petrovec bolo dnes napoludnie vo veľkej sieni obce. Hosťujúce delegácie privítal predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić so spolupracovníkmi.

Prijatia sa zúčastnili predstavitelia Starej Ľubovne, Nitry, Ružomberka, Martina, Babušnice, Nadlaku, Vukovaru a Prahy. Predseda Simić vyjadril potešenie z tohto stretnutia a srdečne privítal hostí z partnerských miest na 55. SNS. Pripomenul, že v tomto roku počas slávností sa oslavujú dve významné jubilejá: 25 rokov obnovenia Matice slovenskej u nás a 150 rokov Slovenského vojvodinského divadla.

33partnerske Malik

Milan Malík, viceprimátor Martina

33partnerske Vukovar

O spolupráci s Obcou Petrovec hovoril náčelník pre hospodárstvo Mesta Vukovar, Josip Ivančić

Predseda menovite privítal vzácnych hostí – delegácie miest: Stará Ľubovňa v čele s primátorom mesta Ľubošom Tomkom, Nitra v čele s Pavlom Vargom, poslancom v mestskom zastupiteľstve, Ružomberok v čele s Michalom Praženicom, asistentom primátora, Martin v čele s Milanom Malíkom, viceprimátorom, Babušnica v čele s Goranom Dimitrijevićom, zástupcom predsedu obce, Nadlak v čele s Dušanom Šomrákom, viceprimátorom, Vukovar v čele s Josipom Ivančićom, náčelníkom pre hospodárstvo a delegáciu z Prahy v čele s Vladislavom Stankom. Predseda im poprial príjemný pobyt v Petrovci a pôžitok zo sledovania náplne tohtoročných SNS.

Spomenutí vedúci hostiteľských delegácií sa na stretnutí srdečne prihovorili a popriali novému vedeniu obce úspešnú prácu a nadväzovanie na doteraz dosiahnuté výsledky.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs