Zypa Cupák na zasmiatie i na zamyslenie

6.aug 2016

Zypa Cupák na zasmiatie i na zamyslenie

 

Dagmar Repčeková (vľavo) otvára SNS 2016

Dagmar Repčeková (vľavo) otvára SNS 2016

Vstupný program 25. obnovených Slovenských národných slávností pod názvom Zypa Cupák znovu na Dolniakoch naskutku nadchol. Otvorili ho podpredseda vlády AP Vojvodiny Đorđe Milićević a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková. Kultúrno-umelecké pásmo sa nieslo v znamení pocty 150. výročia divadla v Petrovci a 25. výročia obnovených SNS.

V piatok večer 5. augusta sa z javiska Slovenského vojvodinského divadla šíril koktail zabudnutej vône chmeľu a spomienok na minulosť i budúcnosť Slovákov, ktorí sa z Horniakov na územie dnešnej Vojvodiny dostali pred viac než 270 rokmi.

Organizátori 55. SNS: Katarína Melegová-Melichová (zľava), Srđan Simić a Anna Tomanová-Makanová

Organizátori 25. obnovených SNS: Katarína Melegová-Melichová (zľava), Srđan Simić a Anna Tomanová-Makanová

Autorke scenára Kataríne Melegovej Melichovej ako vodidlo poslúžil Čajakov román Zypa Cupák. Režisér Ján Makan vyrozprávaním pútavého príbehu o Dolnozemcoch poveril skvelých petrovských hercov Milinu FlorianovúMiroslava Babiaka. Vo funkcii odpútania od lokálneho, či skôr spájania lokálneho so svetovými trendmi mali globálne songy a ľudový tanec. Spevácke body precítene predviedli Slovenka Benková-Martinková a Sabína Trbarová-Amidžićová a s nadšením zatancovali folkloristi SKOS Jednota z Hložian.

Miroslav Babiak a Milina Florianová

Milina Florianová a Miroslav Babiak

Pred spustením pásma slova, hudby a spevu, umocneného zábermi z divadelných predstavení na videobime, prítomných privítala predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová. Obecenstvu, ktoré takmer celkom naplnilo sálu, sa prihovoril aj predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić. Na jeho návrh prítomní minútou ticha vzdali poctu všetkým obetiam a vyhnancom v akcii Oluja.

Sabína Trbarová-Amidžićová (zľava) a Slovenka Benková- Martinková

Sabína Trbarová-Amidžićová (zľava) a Slovenka Benková- Martinková

Prihovorili sa i predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová a minister vzdelávania, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan. Moderátorka tiež prečítala pozdravné listy, ktoré do NRSNM zaslali prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Minútou ticha si uctili spomienku na postihnutých v akcii Oluja

Minútou ticha si uctili spomienku na postihnutých v akcii Oluja

Medzi vzácnymi hosťami, ktorých osobitne privítal Srđan Simić v hľadisku boli aj: Velimir Ilić, minister bez kresla poverený mimoriadnymi situáciami vo vláde Republiky Srbska, Branislav Ondruš, štátny tajomník v Ministerstve práce, sociálnych otázok a rodiny SR, Peter Prochácka, zástupca predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, podpredseda vlády AP Vojvodiny Ivan Đoković, podpredsedníčka pokrajinského Zhromaždenia Aleksandra Đankovićová, Pavel Surový, poslanec v Zhromaždení AP Vojvodiny, členovia vlády, respektíve pokrajinskí tajomníci APV Zoran Milošević, Miroslav Štatkić, Zoran Gojković, Mladen Petković a Palimir Tot, taktiež Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej, Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, ako i delegácie partnerských miest zo Slovenska, Nemecka, Rumunska a Srbska a zástupcovia slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku a Rumunsku.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs