Matičné zhromaždenie v znamení štvrťstoročia obnovenia SNS

6.aug 2016

Matičné zhromaždenie v znamení štvrťstoročia obnovenia SNS

DSC_5682_resizeHymnickými piesňami v podaní mladšieho spevokolu petrovského evanjelického cirkevného zboru pod taktovkou kantora Pavla Očovejiho začalo dnes predpoludním tohtoročné slávnostné zasadnutie matičiarov v rámci Slovenských národných slávností 2016 v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci.

Sobotné predpoludnie počas slávnosťového týždňa je už dlhodobo objednané na slávnostné zasadnutie Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku. Tak bolo aj tohto roku a dnes sa do Petrovca zhromaždili matičiari zo všetkých miestnych odborov.

Slávnostné zasadnutie MSS, na rozdiel od niektorých minulých rokov, kedy prítomnosť matičných delegátov viac-menej bola symbolická, tohto roku prilákalo dosť matičiarov a veľká sieň SVD predsa nezívala prázdnotou, hoci vonku bolo daždivé a sychravé počasie.

DSC_5696_resizePo privítaní početných úradných vzácnych hostí a partnerov z domova a zo zahraničia a schválení pracovného predsedníctva v čele s Jurajom Červenákom a uvítaním, predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová prečítala úvodný referát.

V príhovore sa Melegová-Melichová zamerala na mapovanie štvrťstoročnej nepretržitej práce na poli národnej v rámci organizovania SNS po ich obnovení roku 1992.

DSC_5717_resizeMatičné zasadnutie bolo vhodnou príležitosťou, aby organizátori prestížnej Ceny Ondreja Štefanka udelili cenu biskupovi SEAVC v Srbsku Samuelovi Vrbovskému, keďže si ju leureát pre zdravotné príčiny nemohol prebrať v marci v Nadlaku.

DSC_5741_resizeNa rozdiel od minulých rokov, kedy sa matičné ceny udeľovali na záver zasadnutia, teraz ich udelili predtým, ako dali slovo hosťom na tomto zasadnutí.

Vedenie MSS zaslúžilým matičiarom, jednotlivcom a inštitúciám, ktoré aktívne spolupracujú s Maticou udelilo jednotlivé uznania a ocenenia a vyhlásilo aj športovca roka. Plaketu Dr. Janka Bulíka zdôvodnil predseda športovej komisie MSS Pavel Turan a prebral si ju laureát savatista a boxer Igor Bagoňa z Kysáča

Záverom zasadnutia desiatka hostí zo Slovenska, Rumunska, Maďarska, predstaviteľov štátu a inštitúcií, ale i našich menšinových inštitúcií si prihlásili vyjsť za hovorňu a osloviť prítomné matičné obecenstvo.

                                                                                                                                                                           

Zhromaždenie MSS podľa svojho rozhodnutia z riadneho výročného zasadnutia zo 29. mája 2016 na svojom slávnostnom zhromaždení udelilo nasledujúce matičné uznania:

Uznanie Čestný člen MSS za vynikajúce výsledky v uskutočňovaní cieľov MSS získali: Katarína Privratská, Fedor Červenský a Samuel Čelovský z Báčskeho Petrovca, Dušan Turčan z Hložian a Ján Slávik z Kysáča.

DSC_5735_resize

Časť ocenených matičiarov

Uznanie za dlhodobú a úspešnú činnosť v MSS prijali: Ján Krupinský, Ján Havran zo a Ján Majorsky zo Starej Pazovy, Miroslav Babiak, Hana Tanciková a Ondrej Brna z Báčskeho Petrovca, Danica Vŕbová st. a Miroslav Mamojka z Hajdušice, Alena Pešková z Hložian, Pavel Vereský a Zuzana Jovanovićová z Kovačice, Jano Benka z Lalite, Štefan Vitíz a Alžbeta Krajčiová z Dobanoviec a Vladimír Petruška z Kysáča

Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií získali: Jana Hromčíková a Ferenc Gomboš z Bieleho Blata, Zuzana Đukićová a Anna Šterbová z Jánošíka, Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca, Janko Piljak z Dobanoviec a Anna Bičiarová z Kysáča.

Ďakovný diplom bol adresovaný na: Cirkevný zbor SEAVC v Aradáči, Kultúrne centrum Aradáč, Folklórny súbor Mladosť a STR Jutro z Aradáča, KOS Jednota, Ženský spolok Slovenka, Agroplod doo, Komunálny podnik Gloakvalis a ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian, Miroslava Markuša – predsedu Miestneho spoločenstva Biele Blato, ZŠ Bratstva-jednoty z Bieleho Blata a Anku Ďuríčekovú z Bieleho Blata, Katarínu Holú, Karmenu Zorňanovú a Rastislava Zorňana z Nového Sadu.

Plaketu Dr. Janka Bulíka najlepšiemu slovenskému športovcovi alebo športovému kolektívu udelili Igorovi Bagoňovi z Kysáča.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs