150 rokov divadla v Petrovci

7.aug 2016

150 rokov divadla v Petrovci

Otvorili výstavu vo foyer Slovenského vojvodinského divadla: Vladimír Valentík (zľava), Viera Krstovská, Ľuboslav Majera, Vladimír Skalský a Pavel Čáni

Otvorili výstavu vo foyer Slovenského vojvodinského divadla: Vladimír Valentík (zľava), Viera Krstovská, Ľuboslav Majera, Vladimír Skalský a Pavel Čáni

Krátko pred začiatkom vstupného programu 55. Slovenských národných slávností vo foyer niekdajšieho domu kultúry v Báčskom Petrovci otvorili výstavu pod názvom 150 rokov divadla v Petrovci 1866 – 2016. Na osemnástich neveľkých paneloch sú odtlačky divadelných materiálov a fotografií so zábermi režisérov, hercov a iných divadelných zanietencov.

Titulná strana katalógu

Titulná strana katalógu

Aktuálna dokumentárna výstava je vlastne replika tej spred desiatich rokov a opatrená je kvalitným katalógom. Jej autor Vladimír Valentík sa poďakoval Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí „ktorý prvý poznal tento projekt ako akciu, ktorú treba podporiť“. Zároveň pripomenul aj podiel Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a dodal: Keď ide o naše rady, s tým by som sa nemohol pochváliť, ale to sa na nás aj podobá.

Jeden z 18 panelov

Jeden z 18 panelov

Režisér Ľuboslav Majera vyjadril uspokojenie a radosť zo skutočnosti, že 150-ročné dejiny divadelníctva v Petrovci sú zhrnuté do vzácneho dokumentu. Divadelným snaživcom zablahoželal k sviatku aj predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský. Vyjadril obdiv nad skutočnosťou, že tunajší Slováci „dokázali 150 rokov udržiavať unikátne divadelné prostredie“. Výstavu otvoril Pavel Čáni a úvodom vernisáže prítomných privítala riaditeľka Slovenského vojvodinského divadla Viera Krstovski.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs