Dvanásť nových kníh

6.aug 2016

Dvanásť nových kníh

Z prezentácie kníh

Z prezentácie kníh

Tak ako aj v uplynulých rokoch aj tohto roku Asociácia slovenských spolkov žien v rámci programu SNS vo veľkej sieni obecného Zhromaždenia predstavila nové knižné vydania z pera slovenských dolnozemských autoriek.  

Program hudbou a spevom spestrila hudobncka rodina Súdiovcov zo Selenče

Program hudbou a spevom spestrila hudobncka rodina Súdiovcov zo Selenče

Predstavili spolu 12 nových knižných vydaníDr. Márie Myjavcovej (O slovensko-srbskom bilingvizme vo Vojvodine), Viery Benkovej a Etely Farkašovej (Eseje a štúdie a Zbližovanie dvojrozhovory), Gabriely Gubovej Červenej (Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov 1918 – 1929), Kataríny Verešovej (Monografia Vladimír Hurban 1850 – 1914), Viery Benkovej (Studňa a voda), Márie Záborskej  (Na svoje sa nezabúda), Anny Malkovej (Lekvárový chlebík), Anny Kaliankovej (Krištáľová piramída veršov), Anny Kišovej ((Ne)všedné mrvance), Jarmily Nacuovej (Mozaika života), Jarmily Gerbocovej (Svadobné vinše Slovákov na dolnej zemi) a Spolku žien Slovenka z Hložian (Tradičné pečené a pražené jedlá a jedlá pripravované v sedliackej peci)

Knihy krátko predstavila predsedníčka Spolku petrovských žien, a tajomníčka ASSŽ Mária Gašparovská a úryvky z kníh čítali Mirjam Mutrínová, Katarína Arňašová, Jaroslava Slavková, Martina Bartošová, Danica Vŕbová a Monika Bažaľová. Program hudbou a spevom spestrili Juraj Súdi so synom Jurajom a dcérou Leonórov a Marína Zahorcová.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs