Prezentácia európskych projektov partnerských miest

6.aug 2016

Prezentácia európskych projektov partnerských miest

33panel Ruzomberok

Z prezentácia európskych projektov mesta Ružomberok

Medzi sprievodné podujatia SNS 2016 organizátori zaradili i dnešnú panelovú diskusiu v rámci realizácie projektu Zjednotení v jednej únii v rámci programov Európa pre občanov, ktorý realizuje Obec Báčsky Petrovec spolu s partnermi na projekte.

33panel obecenstvo

Sieň obce bola plná návštevníkov

Panelová diskusia usporiadaná vo Veľkej sieni Zhromaždenia obce B. Petrovec, ako povedal moderátor Rastislav Labáth v úvode podujatia, mala za cieľ predstavenie a výmenu skúseností projektov, ktoré implementovali partnerské mesta a ktoré boli podporené v rámci programu Európskej únie. Tiež ďalším cieľom  bolo prezentovať eurofondy, predstaviť hodnoty EÚ a význam členstva v EÚ. Do ďaľších cieľov sa zapája aj dobrovoľníctvo ako dôležitá časť európskych hodnôt a zapojenie občanov do verejného života svojho prostredia, podpora mladých. V rámci panel diskusie v Petrovci boli predstavené vzájomné skúsenosti v implementácii projektov financovaných prostredníctvom zdrojov a programov EÚ a poukázané bolo na význam podpory EÚ. Výsledkom týchto prezentácií je ďalšia spolupráca partnerských miest a šírenie slova o EÚ a povzbudzovanie občianstva účinkovať v zmenách a pokrokoch priblíženia sa ku EÚ.

33panel Nemecko

Črtá sa aj spolupráca Obce Petrovec s Nemeckom: prezentácia celého radu úspešných projektov mesta Kirchhein unter Teck

Pred začiatkom prezentácií sa prítomným prihovoril predseda obce Srđan Simić. Podľa jeho slov, projekt Zjednotení v jednej únii, realizuje Obec B. Petrovec v spolupráci s partnerskými mestami zo Slovenska, Česka, Nemecka a Chorvátska. Projekt podporila Európska komisia prostredníctvom programu Európa pre občanov a cieľom projektu je zoskupovanie občanov z lokálnych spoločenstiev z Európy a výmena skúseností, výstavba lepšej budúcnosti, nadväzovanie partnerských vzťahov. Výsledkom stretnutia v Petrovci bude, ako predseda zahlásil, aj podpisovanie partnerstva s mestom Kirchheim unter Teck v Nemecku.

V panelovej diskusii svoje skúsenosti implementácie projektov financovaných prostredníctvom programov EÚ predstavili tieto partnerské mesta: Martin, Nitra, Ružomberok, Stará Ľubovňa, Vukovar, nemecké mesto Kirchheim unter Teck a združenie z ČeskoSlovenské renomé z Česka. Prezentáciu európskych projektov hostiteľskej Obce Báčsky Petrovec predstavila spolupracovníčka Kancelárie pre lokálny ekonomický rozvoj (KLER) Daniela Feketová.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs