Slávnostné promovaní budúci sociálni pracovníci

7.aug 2016

Slávnostné promovaní budúci sociálni pracovníci

DSC_0330V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v sobotu slávnostne promovali 17 absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava – odboru sociálna práca.

Slávnostné udelenie diplomov svojou prítomnosťou poctili: rektor vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., prof. MUDr. Anna Sabová, DrSc., prof. MUDr. Zdenko Tomić, PhD., Doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD., ako aj minister školstva, vedy výskumu a športu SR Peter Plavčan, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková, predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić a ďalší.

DSC_0331Promovaní absolventi úspešne vykonali štátnu skúšku 1. stupňa štúdia a získali akademický titul bakalár.

Gratulujúc absolventom rektor vysokej školy prof. MUDr. Marián Karvaj poznamenal, že je presvedčený, že sa väčšina z nich prihlásia na magisterské štúdium. „Som presvedčený, že tým, že získavate náš diplom, máte otvorenú cestu k práci nielen tu, vo vašej vlasti, ale aj na Slovensku, ako aj v celej Európskej únii, dokonca v celom svete, pretože naša vysoká škola má medzinárodnú akreditáciu s platnosťou v Spojených štátoch amerických a Kanadou,“ povedal.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs