Zuzka so Zuzanou

6.aug 2016

Zuzka so Zuzanou

Slávnostné otvorenie (dvoj)výstavy v Galérii Zuzky Medveďovej

Slávnostné otvorenie (dvoj)výstavy v Galérii Zuzky Medveďovej

VÝSTAVA DVE ZUZKY V GZM

To, čo donedávna bolo priam nemysliteľné, stalo sa v piatok 5. augusta 2016 v Báčskom Petrovci. V Galérii Zuzky Medveďovej slávnostne otvorili spoločnú výstavu obrazov prvej slovenskej akademickej maliarky z radu vojvodinských Slovákov Zuzky Medveďovej a najznámejšej našej insitnej maliarky Zuzany Chalupovej.

Zuzana Chalupová: Žatva

Zuzana Chalupová: Žatva

Na bohato navštívenej vernisáži o perlách nášho výtvarníctva hovorili radom Pavel Čáni, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov a galérie GZM, Mária Raspírová, riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici, Vladimír Valentík, výtvarný kritik a Michal Babiak, univerzitný profesor a kultúrny dejateľ.

Zuzka Medveďová: Žatva

Zuzka Medveďová: Žatva

Program otváracieho ceremoniálu, ktorý sa skončil pohárikom vína pre návštevníkov, moderovala Tatiana Mitićová.

Tak sa, hľa, konečne, stretli dve určite najznámejšie vojvodinské Zuzky. Pri hre na harmonike Kovačičana Emila Nemčeka.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs