V KOVAČICI: 3. Humanitárny divadelný víkend

10.mar 2019

V KOVAČICI: 3. Humanitárny divadelný víkend

V dňoch 22. až 24. marca 2019 v Kovačici sa usporiada 3.ročník Humanitárneho divadelného víkendu, ktorý organizuje Kolektív Kreatívnych Amatérov (KOKRAM) v spolupráci s Domom kultúry 3. októbra v Kovačici.

V piatok 22. marca na javisku DK vystúpia divadelní ochotníci Fedor Teatra v Padine s inscenáciou Dve vône ruže.

V druhý víkendový večer sa kovačickému obecenstvu predstavia herci Slovenského Vojvodinského Divadla, ktorí predvedú divadelnú hru Krásavica z Leenane.

V tretí večer Humanitárneho divadelného večierka vystúpia hostitelia, divadelní ochotníci KOKRAM, ktorí sa predstavia Krátkymi jednoaktovkami Vol.1.

Všetky predstavenia sú naplánované so začiatkom od 20. hodiny.

Sprievodným podujatím Humanitárneho divadelného víkendu bude predajná výstava obrazov a fotografii, ktorá bude nainštalovaná v miestnostiach KOKRAM (na prvom poschodí DK) hodinu pred každým predstavením a po predstavení.

Prostriedky z predaju vstupeniek budu využité na humanitárne účely.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs