Z výročnej schôdze hložianskych penzistov

11.mar 2019

Z výročnej schôdze hložianskych penzistov

Včera popoludní sa konala výročná schôdza Združenia penzistov a invalidov práce v Hložanoch. Začala sa minútou ticha; ňou si spomenuli na zosnulých kolegov.

V kaviarni Pod lipami predseda Ján Haška privítal početných prítomných. Medzi nimi aj predstaviteľov dôchodcov z Kysáča, Maglića, Kulpínu a Petrovca. Pozdravil aj zástupcov takmer všetkých hložianskych spolkov a združení.

Po zvolení pracovného predsedníctva správu o činnosti roku 2018 podala tajomníčka Zuzana Turóciová. Finančnú správu prezentoval pokladník Pavel Baďan.

Po tom, čo tajomníčka Turóciová predostrela plán práce na bežný rok a pokladník Baďan oboznámil prítomných o finančnom pláne na rovnaké obdobie, nasledovala členitá diskusia.

Viacerí diskutéri podotkli, že od lokálnej samosprávy treba žiadať viac než 40.000 dinárov, koľko pôvodne zakotvili v pláne.

Netreba sa hanbiť pýtať to, čo penzistom patrí, znel odkaz vedúcim obce, ktorí neboli prítomní ani na tejto výročnej schôdzi.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs