V KOVAČICI: Poďakovanie za úrody zeme

17.nov 2019

V KOVAČICI: Poďakovanie za úrody zeme

Dnes sa v cirkevných zboroch Kovačica I a II uskutočnili krásne programy, ktoré venovali Poďakovaniu za úrody zeme.

Slávnosť sa v oboch zboroch začala službami Božími, na ktorej úradoval najprv kovačický pán farár Pavel Sklenár, senior banátsky a neskoršie slávnosť viedol duchovný pastier Martin Bajza, farár slovenského evanjelického cirkevného zboru Kovačica II.

Slávnostnú atmosféru služieb Božích umocnila bohatá výzdoba z tohtoročnej úrody, ktorú vkusne naaranžovali členky cirkevného zboru Kovačica II a príležitostný program, v ktorom sa predstavili cirkevné spevokoli, detská besiedka a predkonfirmačná mládež z oboch cirkevných zborov.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs