V ústrety 54. Stretnutiu v pivnickom poli

17.nov 2019

V ústrety 54. Stretnutiu v pivnickom poli

V priebehu od 6. do 8. decembra sa uskutoční v poradí 54. Stretnutie v pivnickom poli v organizácii spoluzakladateľov Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

 

Prihlášky účinkujúcich spevákov sólistov je potrebné zaslať najneskôr do 2. decembra. Jednotlivé slovenské prostredia majú možnosť reprezentovať dvaja speváci. Pre každého speváka je potrebné zaslať štyri piesne, spolu s notovým zápisom, alebo audio nahrávkou a textom piesni. Organizátori festivalu akcentujú na výber čo najautentickejších ľudových piesní. Mali by to byť piesne z prostredia z ktorého spevák/speváčka prichádza. V rámci dvoch súťažiacich večerov každý účastník zaspieva jednu rýchlu (miernu) a druhú pomalú pieseň. Právo účasti majú speváci, ktorí navŕšili 16 rokov.

Všetci účastníci festivalu povinne musia vystupovať v ľudovom odeve, reprezentujúci prostredie z ktorého prichádzajú.

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica ako hlavný organizátor festivalu pre účastníkov zabezpečuje ubytovanie a stravu počas celého pobytu v Pivnici.

 

 

 

Prihlášky je potrebné zaslať na adresu:

SKUS PIVNICA

(pre Stretnutie 2019)

21 469 Pivnica, Vojvodinská 82, Srbsko

Alebo prostredníctvom mailu na adresu: skudpivnice@hallsys.net a gvalentin@mts.rs

Telefónny kontakt: +381 64 122 74 18 (Valentín Michal Grňa)

Všetky potrebné informácie o 54. Stretnutí v pivnickom poli záujemcovia môžu získať na webovej stránke Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica:

http://skuspivnica.org.rs/2019/11/13/54-stretnutie-v-pivnickom-poli/

Webová stránka poskytne informácie ako spevákom, tak aj všetkým milovníkov ľudovej piesne a pivnického festivalu.

Odmenení na minuloročnom Stretnutí v pivnickom poli.

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs