V KOVAČICI: Premiérovali s Krátkymi jednoaktovkami Vol. 1

2.feb 2019

V KOVAČICI: Premiérovali s Krátkymi jednoaktovkami Vol. 1

Kovačický kolektív kreatívnych amatérov (KOKRAM) včera večer na javisku Domu kultúry 3. októbra v Kovačici predviedol premiéru najnovšej konverzačnej divadelnej hry Krátke jednoaktovky Vol. 1. z pera kovačického spisovateľa a režiséra Dragana Karlečíka.

KOKRAM (založený na sklonku roka 2013) je združenie mladých kultúrnych snaživcov, ktorí, okrem početných výstav fotografií, výtvarných prezentácií, poetických a filmových večierok, majú za sebou aj bohatú divadelnú činnosť. Doteraz zrealizovali osem divadelných predstavení (Sud prachu, I na U, Čarodejník z Oza, Tri letušky v Paríži, Tma, O láske, Nový Protheus a najnovšie Krátke jednoaktovky Vol. 1), z ktorých až päť je spracovaných podľa originálneho scenáru a textu autora Dragana Karlečíka.

Dragan Karlečík

„V najnovšom divadelnom predstavení dominuje taká kolekcia mojích nápadov, ktoré som už dlhší čas skrýval v sebe. Predtým to neboli dostatočne dlhé tvary, z ktorých mohlo vzniknúť 50 – 60 minútové divadlo. No, neskoršie som ich rozpracoval a každému z troch celkov som venoval dej v dĺžke cca 15 minút.“-povedal nám pred premiérov autor a režisér Dragan Karlečík.

Podobne tak, ako spisovatelia Semjuel Beket, Ežen Jonesko, Edvard Olbi a ďalší, ktorých jednotlivé diela patria do tzv. teátra absurdu, aj kovačický režisér sa vo svojom najnovšom diele inšpiroval absurdom, ktorý je predstavený v podobe človekovej reakcie na svet bez žiadneho zmyslu.

„Tentokrát som si dal za úlohu sa viacej pohrať s teátrom absurdu a neskoršie témy samé vyplávali na povrch. Takými dôležitejšími prvkami v dejoch bola povinnosť, závislosť, zodpovednosť ako i samé divadlo a jeho ďalšie elementy ako sú zvuk, svetlo, písanie textu, vzťah autora k postavám a veci na ktoré som narážal počas písania textu. Všetko som to zhromaždil v teátre absurdu. V prvej jednoaktovke je taký, nazval by som to – pomalý rytmus. V ďalšej časti je predstavená schizofrénna situácia postáv, kde sa v jednej osobe prelínajú dve rozličné emócie, názory a pod. V tretej časti je znázornená anarchia ako niektorých kreslených filmoch, v ktorých sa zrazu začínajú stávať absurdné veci, svet, ktorý sa vymyká spod kontroly. Tento tretí dej je najkomickejší.“-zdôraznil autor.

     Krátke jednoaktovky Vol. 1 Karlečík napísal v spolupráci s mladým trojčlenným tímom herečiek, ktoré sa vynikajúce  prejavili v ponuknutých rolách.

 

Darina Čechová a Dušana Babincová-zľava

„ Debutantka Ivana Čížiková sa ako herečka prejavila rovnako kvalitne ako aj už trochu skúsené herečky Darina ČechováDušana Babincová. Máme to šťastie, že sa všetky tri dievčatá kamarátia súkromne a z toho ich kamarátstva sa nám trošku prelialo aj na scénu. Okrem toho, pomohli mi tiež aj so svojimi ídeami, z ktorých sme to čo zodpovedalo a obohacovalo text, dali všetko do tejto hry. Nie len ako herečky, ale aj ako spolupracovníčky boli prvotriedne!“.

Okrem herečiek, režisér Karlečík sa pochvalihodne zmienil aj o spolupráci ďalších členov KOKRAM-u. Od začiatku jeho tvorby v rámci tohto združenia veľmi dobre sa mu spolupracuje s Jánom Puškárom, producentom, kým mu tentokrát pri tvorbe scenografie pomohol Michal Bíreš. Svoje ruky k realizácii projektu, ktorý podporili Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami, Obec Kovačica a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu, národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, priložili aj ďalší Kokramovci: Adam Strakúšek, Jaroslav Suchánsky a Marek Chalupa. Text preložila a upravila Nina Chalupová.

 

      Členovia divadelného kolektívu KOKRAM, okrem výstupov v našich slovenských prostrediach, v tejto divadelnej sezóne plánuju prezentovať svoju tvorbu aj na divadelných festivaloch doma (Divadelný festival DIDA v Pivnici, Divadelný vavrín 2019…) a v zahraničí (Festival Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom na Slovensku, Festival v Záhrebe v Chorvátsku). KOKRAM je aj organizátorom tradičného Charitatívneho divadelného víkendu v Kovačici, ktorý sa tohto roku uskutoční koncom februára.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs