V KOVAČICI: Úspešný 62. ročník Čajanky

10.mar 2019

V KOVAČICI: Úspešný 62. ročník Čajanky

 

Spoločensko- zábavné podujatie Čajanka, ktorá sa tohto roku dožila 62. edície, sa usporiadalo včera v Kovačici. Jej usporiadateľom je Ženský spolok Kovačica, ktorý na budúci rok oslávy svoje už sté výročie pôsobenia.

Zemplínski heligonkári

Príležitostný program

Víťazi v párovom tanci

O význame podujatia, po odznení hymnickej piesne spolku, vo svojom úvodnom príhovore Zuzana Jonášová, predsedníčka ŽS v Kovačici podotkla, že len vytrvalosť a láska k spolkovej činnosti dokáže dlhé roky udržať bohatú tradíciu akcie akou je Čajanka. V oficiálnej časti sa so spletom slovenských ľudových piesní predstavili členky ženskej speváckej skupiny pri ŽS, ktoré nacvičili Milinka Čížiková a Teréza Jonášová. Súčasťou programu bola aj prezentácia okrasných častí odevu ako je kovačická svadobná párta pre mladuchu a svadobné pierko pre ženícha, ktoré na sebe prezentovali Želimíra BrezníkováJaroslav Kováč. Príjemným prekvapením podujatia bolo vystúpenie hostí zo Slovenska, Zemplínskych heligonkárov v čele s predsedom Pavlom Hájnikom, ktorí za hudobného prednesu na heligónkach predviedli tradičné slovenské ľudové piesne príznačné pre niektoré časti Slovenska.

Tanečné pódium bolo obsadené roztancovanými tanečníkmi

Tanečné pódium bolo obsadené roztancovanými tanečníkmi

Spoločensko-zábavná časť

Po chutnej večeri sa konala voľba najvytrvalejšieho tanečného páru, ktorým sa stali Ján Omasta z KovačiceZuzana Talčíková z Padiny. Odmenou pre najkrajší slovenský ľudový kroj členky kovačického Ženského spolku odmenili Valentínu ChalupovúVladimíra Cicku, kým sa darčeky v podobe krásnych ručných prác dostali do rúk najmladších účastníčok podujatia Hane Hriešikovej a Magdaléne Torňošovej, a sympatickej účastníčke Aničke Stanovej. Každý, kto si zakúpil lístok do tomboly, mohol vyhrať z bohatej ponuky cien, ktoré prichystali členky ŽS a početní donátori.

Súčasťou podujatia bola aj tombola

Kovačickí Veselí chlapci

O veselú a dobrú náladu účastníkov podujatia sa postarali kovačickí muzikanti Veselí chlapci, ktorí hrali v zostave Ján Bartoš st., Martin Torňoš a Ján Bartoš ml.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs