Pazovská viniáda 2019

10.mar 2019

Pazovská viniáda 2019

Včera večer v aule staropazovskej divadelnej sály, v organizácii Združenia vinohradníkov a vinárov Stará Pazova, sa uskutočnila prvá Pazovská viniáda 2019.

Toto združenie je utvorené so zámerom edukovať pestovateľov viniča a tým aj výrobcov vína dostať čím lepšie produkty ich práce a súbežne promovať aj víno najmä vinohradníkov z tohto prostredia, ktorí  najčastejšie svoje vinohrady s veľkou láskou obrábajú v neďalekých Slankamenských Vinohradoch. Autochtónnou odrodou hrozna je známa slankamenka, ktorá sa tiež chce veľkým angažovaním členov združenia  zachovať v tom pôvodnom stave.

Doteraz Združenia vinohradníkov a vinárov Stará Pazova uskutočnilo štyri verejné koštovky vín a ich hodnotenia. Dve podujatia sa konali s účasťou komisií na hodnotenie vín s prihláškami mimo sriemskeho regiónu, kým druhé dve boli zamerané iba na hodnotenia pazovských vín. Neoficiálne hodnotenia vín s koštovkami boli aj počas prezentácie Pazovského kalendára a knihy slovenského enológa Fedora Malíka Ukus i miris slovenskog juga.

Prihlásených 45 vzoriek vína

Najnovšie podujatie tohto združenia pod názvom Pazovská viniáda 2019 hodnotenia vín a potom aj ich koštovky. Predtým však 2. marca prihlásených 45 vzoriek vína – 18 bielych, 12 ružových, 13 červených a 2 dezertné vína zhodnotila trojčlenná komisia v zložení: Maja Popovićová-Spasićová, enologička, Juraj Kubečka, vinár z Erdevíka a Željko Bohinc, smeliér siemsky. Výrobcovia vín boli nielen Staropazovčania, lež aj Inđinčania, Kulpínčania, Slankamenčania atď.

Vyhlásili najúspešnejších vinárov

Na včerajšej mini slávnosti M. Popovićová-Spasićová a Ž. Bohinc vyhlásili najúspešnejších vinárov a udelili ich uznania v uvedených kategóriách. Po oficiálnej časti programu nasledovala koštovka a družný rozhovor prítomných účastníkov viniády a milovníkov dobrých a kvalitných vín lebo, ako aj prízvukovala enologička  Popovićová-Spasićová, cieľom podujatia je dostať to najlepšie víno a kochať sa v ňom pri pití všetkými zmyslami. Zároveň poukázala ako sa komisia dopracovala k výsledkom viniády a všetkým účastníkom bola k dispozícii na poskytovanie bližších informácii o daných vzorkách vín a k eventuálnemu podávaniu nevyhnutných rád.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs