V Novom Sade sa začal 85. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh

15.máj 2018

V Novom Sade sa začal 85. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh

Dnes predpoludním sa neúradne, čosi po 13. hodine aj úradne, začalo najvýznamnejšie poľnohospodárske podujatie v tejto časti Európy: po rade 85. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh.

Jedna z početných delegácií

Zoskupil vyše 1500 vystavovateľov z našej a ďalších tridsiatich krajín, výrobky a služby z celkových šesťdesiatich štátov, desať národných expozícií, ako aj Francúzsko ako krajinu-priateľa. Prím v obsahoch hrá výstava poľnohospodárskej techniky, ktorá zaberá vyše tretiny otvorených výstavných priestorov.

Je tu i Štátna výstava dobytku s 1600 živých exponátov, najväčšia na Balkáne, nové podujatia a akcie upriamené na podnecovanie kvality, organickej výroby, uprednostňovanie výrobkov značkových a tých z chráneným zemepisným pôvodom. Samozrejme, okrem výstavnej a predajnej zložky, neprehliadnuteľná je i tá odborná časť, týždeň trvajúceho veľtrhu, reprezentovaná desiatkami konferencií, porád, prezentácií…

Riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković

Vítajúc účastníkov a hostí veľtrhu jeho generálny riaditeľ  Slobodan Cvetković podotkol, že je ten o desať percent väčší než predošlý, poukazujúc pritom na viaceré jubileá: 130 výročie prvého hodnotenia kvality v Novom Sade, 95 rokov veľtrhu, 85. výročie poľnohospodárskeho veľtrhu, 60. výročie jeho vstupu do Medzinárodnej asociácie poľnohospodárskych veľtrhov.

V Srbsku sa začala realizácia veľkých projektov, garantujúcich nám rýchlejší ekonomický rozvoj, väčší štandard a lepší život – podotkol primátor Nového Sadu Miloš Vučević v pozdravnom prejave na otvorení.

Pokrajinský tajomník pre pôdohospodárstvo, lesníctvo a vodohospodárstvo Vuk Radojević sa zmienil o aktuálnych trendoch napredovania  pôdohospodárstva vo Vojvodine, vyzdvihujúc význam zavlažovania, digitalizácie poľnohospodárstva a pomoci mladým poľnohospodárom. V mene Francúzska sa prihovoril ambasádor Frederick Mondoloni, ktorý vyzval návštevníkov všimnúť si ponuku aj na francúzskom stánku, siahajúcu od mechanizácie po dobytčie krmivá.

Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimović

Veľtrh úradne otvoril minister poľnohospodárstva Branislav Nedimović, uvádzajúc, že je  ten symbolom tunajšieho poľnohospodárstva. Zmienil sa aj o význame IPARD fondov o prostriedky, ktorých sa uchádzalo vyše päťsto jedincov. Podľa neho nastúpila doba, aby sa po finančnej konsolidácii upravila i oblasť poľnohospodárstva, ktoré treba zachovať tak kvôli lepšiemu Srbsku, ako aj pre našich potomkov.

Keďže si veľtrh už v utorok tisíce návštevníkov začali vychutnávať naplno, zrejme vznikajú predpoklady, aby prekonal viaceré doterajšie rekordy: či už ide o účasť, alebo počet podujatí, prípadne celkový význam pre budúcnosť tunajšieho agrokomplexu.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs