V Pivnici 9. Literárne stretnutie spolkov žien

9.sep 2019

V Pivnici 9. Literárne stretnutie spolkov žien

Tradičné stretnutie predstaviteliek slovenských spolkov žien, ktoré majú afinitu k písaniu, prebiehalo včera v sieni SKUS Pivnica v Pivnici. Bolo to už 9. Literárne stretnutie, ktoré prinieslo pekné umelecké zážitky i radosť z opätovného kamarátenia.

Z vystúpenia Petrovčaniek

Úvodom sa všetkým prihovorila Anna Valášeková, predsedníčka Spolku pivnických žien a iniciátorka tohto podujatia. S potešením konštatovala, že tentoraz v programe bude najviac prihlásených textov. Podnetnými slovami účastníčky oslovili potom Maja Pilipovićová, predsedníčka Rady pre rodovú rovnosť Obce Báčska Palanka, a Vera Pešićová, zdravotná sestra z Gerontologického strediska v Báčskej Palanke. Podujatie slávnostne otvorila Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien.

Cieľom tohto podujatia je podporovať literárne snahy členiek spolkov žien, ktoré nemajú inú príležitosť verejne prezentovať svoje spomienkové a poetické texty. Texty, ktoré sa tu verejne čítajú, môžu byť v autentickom nárečí. A čoraz častejšie sa účastníčky osmeľujú používať ho vo svojich prácach. Tentoraz sme okrem pivnického nárečia počuli aj pekne spracované petrovské nárečie, ináč to boli najčastejšie dedinské nárečové slová použité v textoch v spisovnej slovenčine. Tieto terénne záznamy sú vzácne, lebo môžu poslúžiť pri ďalších etnologických a dialektologických výskumoch. Tým skôr, že členky hostiteľského spolku žien všetky tieto texty vytlačia a pri budúcom ročníku všetkým účastníkom udelia ako súčasť darčekovej sady.

Spoločná fotografia prítomných autoriek

Pre včerajší literárny večierok svoje prevažne spomienkové príspevky pripravili: Mária Gašparovská s Annou Ponigerovou, Katarína Arňašová (Báčsky Petrovec), Zuzana Bohušová, Zuzana Dudková, Mária Miškovicová, ktorej text čítala Viera Miškovicová (Hložany), Anna Fábryová (Ilok), Nataša Zimanová, Jarmila Dorčová, ktorej text čítala Viera Dorčová-Babiaková (Kulpín), Zuzana Agárska, Zora Pavlovová (Kysáč), Zuzana Valentová, Zuzana Čížiková, Eva Pavićevićová, ktorej text čítala Z. Valentová (Kovačica), Anna Berédiová, ktorej záznam čítala moderátorka Anna Žihlavská, Anna Koleková (Selenča), Anna Hrnčiarová (Laliť), Eva Maďarová a Karolína Keravicová, ktorej text prečítala moderátorka Daniela Durgalová (Pivnica). 

Nemusíte ísť do Hollyvoodu, Oscara dostanete aj v Pivnici

Na spestrenie podujatia ani tohto roku nechýbali vystúpenia členiek pivnického spolku žien. Spevácka skupina si znovu pripravila pôvodné ľudové piesne a predsedníčka Anna Valášeková napísala text pre scénku. Vystúpili v nej Olga Ćosićová a Zuzana Grňová a spolu s celým auditóriom si aj zaspievali festivalovú hymnu V pivnickom poli tri lipky. Obidve herečky, ako i autorka textu A. Valášeková potom od organizátoriek dostali ako darček Oscara. Sympatické sošky vyrobené z naberačiek a varešiek vyvolali oduševnenie v sieni SKUS Pivnica.

Znovu tu bola i výstava ručných prác. Členky hostiteľského spolku žien ju tentoraz nainštalovali zo starších a novších tkaných vecí a častí jedálenských súprav. Niektoré ručné práce a sušené bylinky ponúkli i na predaj. Dobrá nálada a kamarátenie pokračovali i za prikrytým stolom a pri obvyklej torte.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs