Voľby do RMS v Obci Kovačica

9.sep 2019

Voľby do RMS v Obci Kovačica

Včera 8. septembra 2019 v Kovačickej obci sa uskutočnili voľby členov do rád miestnych spoločenstiev.

V tejto obci na 21 hlasovacom mieste, v siedmych miestnych spoločenstvách (Kovačica, Padina, Samoš, Crepaja, Debeljača, Idvor, Uzdin- Putnikovo), listinu s navrhnutými kandidátmi na členov RMS mala iba Srbská pokroková strana. Z celkového počtu 21 826 voličov zapísaných do voličských zoznamov v Kovačickej obci hlasovalo 10 504 občanov, čiže 48,13 percenta voličov. V Kovačici je do voličského zoznamu zapísaných 5 579 občanov, z ktorých, na piatich volebných miestach, svoje hlasovacie právo na voľbách využilo a za kandidátov SPS pod heslom Za budúcnosť Kovačice hlasovalo 41,44 percenta voličov.

V Padine zo 4 887 občanov s právom hlasovania, na štyroch volebných miestach, svoj hlas listine Za budúcnosť Padiny dalo 34,83 percenta voličov.

Podľa slov Dušanky Aleksićovej, predsedníčky obecnej volebnej komisie, samé voľby sa uskutočnili bez incidentov. Avšak keď ide o predvolebnú kampaň, v oznámení Sekretariátu pre informovanie Ligy sociáldemokratov Vojvodiny (ktoré na emailovú adresu redakcie Hlas ľudu prišlo pred voľbami) sa hovorí, že „pre neuctievanie základných pravidiel demokratického volebného procesu, LSV nemala kandidátov na voľbách do RMS. Kandidáti LSV sa totiž pripravovali bojovať o hlasy voličov, ale v predchádzajúcich dňoch aktivisti Srbskej pokrokovej strany prostredníctvom svojich sprostredkovateľov, upozorňovali kandidátov LSV, že kandidovanie sa na voľbách nie je múdry krok. Členovia LSV boli zastrašovaní výpoveďmi z pracovných miest a inými protizákonnými nátlakmi. Upozornenia prichádzali tesne pred zbieraním podpisov v Kovačici a v Uzdine“ – uvádza sa v oznámení Sekretariátu pre informovanie LSV.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs