V Pivnici zvíťazila Alenka Povolná

11.dec 2017

V Pivnici zvíťazila Alenka Povolná

Včera večer na záverečnom koncerte 52. Stretnutia v pivnickom poli diváci si ešte raz vypočuli všetkých 15 účastníkov tohtoročného festivalu. Medzi nimi boli aj siedmi, ktorí sa potešili odmenám jednotlivých porôt, ktoré hodnotili ich výkon a kroj.

Víťazka Alenka Povolná z Padiny

Víťazkou sa stala Alenka Povolná z Padina, ktorá získala aj Cenu za najautentickejší kroj. Druhú cenu odbornej poroty za prednes získala Anna Hašková z Hložian a aj ona si domov odniesla Cenu za kroj. Dve 3. ceny si vyspievali tentoraz Zlatko Klinovský zo Selenče a Igor Uheli zo Starej Pazovy. Ceny za autentickosť piesne udelili Gabriele Feketovej z Kovačice a Jarmile Vachulovej z Pivnice.

Aj tohto roku odborná porota využila možnosť udeliť osobitnú cenu a za prínos tomuto festivalu ju udelila hudobníkovi, upravovateľovi a členovi festivalového orchestra Ondrejovi Maglovskému. Obecenstvo svoje dve ceny určilo pre Pivničanky Danielu Žihlavskú a Jarmilu Vachulovú.

Anne Haškovej z Hložian 2. cena

Spevákov sprevádzal 12-členný ľudový orchester pod vedením Valentína Michala Grňu a dôležitú úlohu moderátora aj tohto roku vtipne a seriózne zvládol Rastislav Zorňan. Festival prebiehal v netradičnom termíne – od 8. do 10. decembra, ale aj napriek tomu stále má verných divákov, ktorí zvlášť v sobotu a nedeľu vyplnili hľadisko. Mnohí si v piatok prišli pozrieť aj výstavu ručných prác predovšetkým venovanú blížiacim sa Vianociam v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien.

V revuálnej časti nedeľňajšieho koncertu divákov potešili zmesou pivnických ľudových piesní členovia mužskej speváckej skupiny FS V pivnickom poli SKUS Pivnica pod vedením vedúceho Valentína Michala Grňu a harmonikára Ondreja Maglovského. Bola to svojrázna odmena tejto skvelej 11-člennej družine vystúpiť pred festivalovým obecenstvom a za sprievodu festivalového orchestra. Môžeme ešte pripomenúť, že mnohí členovia skupiny sa vyskúšali aj ako sólisti a vystupovali aj na tomto festivale ako predstavitelia hostiteľského spolku.

V revuálnej časti vystúpili mužská spevácka skupina z Pivnice a odmenený Ondrej Maglovský

Pripomeňme, že Stretnutie v pivnickom poli patrí do skupiny sedem podujatí, kam NRSNM zaradila tie s osobitným významom pre Slovákov vo Vojvodine. Aj tento ročník spolu zorganizovali: NRSNM, SKUS Pivnica, Zhromaždenie obce Báčska Palanka a ÚKVS. Podporili ho početné inštitúcie a mnohí štedrí jednotlivci či rodiny. Ceny pre odmenených zabezpečila NRSNM a šťastným spevákom a hudobníkovi ich na včerajšom záverečnom koncerte udelili Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, a Pavel Bolehradský, podpredseda SKUS Pivnica.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs