Druhý veľtrh národnostných menšín

11.dec 2017

Druhý veľtrh národnostných menšín

V programe účinkoval aj
belehradský súbor Kolo

Z otvorenia

Decembrové nedele na Belehradskom veľtrhu sú spravidla rušné. V tú prvú, 3. decembra prebiehal Vianočný charitatívny bazár, v tú ďalšiu 10. decembra, po rade druhý Veľtrh národnostných menšín.

Podujatie, jedno z mnohých, usporiadané k 10. decembru, Medzinárodnému dňu ľudských práv, prebiehalo v hale 5, za účasti tak usporiadateľov: Kancelárie pre ľudské a menšinové práva, ako aj predstaviteľov národnostných rád, civilného úseku, nezávislých inštitúcií, samozrejme i početných kultúrno-umeleckých spolkov a združení.

Slovenskú národnostnú radu v tomto poslednom segmente reprezentovali tento rok Staropazovčania.

Podujatie otvorila Dr. Suzana Paunovićová

Otvárajúc podujatie riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Dr. Suzana Paunovićová  vyzdvihla význam Svornej mozaiky Srbska, ekonomických práv, ktoré označila za prioritu v pôsobení vlády, menšinovej politiky, kde je po rokoch prestávky znovu vo funkcii rozpočtový Fond pre národnostné menšiny.

Osobitný význam pridáva schváleniu Zákona o zamedzovaní násilia v rodine, ako aj tomu, aby v roku 2018 jednou zo základných oblastí pôsobenia bolo zastavenie a znemožnenie násilia mladistvých. Podotkla, že sa žiadne rozhodnutie vlády, týkajúce sa menšinovej politiky, neschválilo bez účinkovania menšín v tomto dialógu. Minister obrany Aleksandar Vulin odkázal, že Srbsko rovnako miluje a rešpektuje všetkých svojich občanov a že si akúkoľvek rozličnosť váži a chce si ju chrániť.

Spevák Boris Babík

Vo vyhláseniach, ktoré mali po otvorení druhého Veľtrhu národnostných menšín, minister pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky Zoran Đorđević podčiarkol, že vláda bude podnikať všetko, aby menšinové práva boli na ešte váčšej úrovni ako sú dnes.

Predseda parlamentného Výboru pre ľudské a menšinové práva a rodovú rovnosť Meho Omerović podčiarkuje, že sme všetci ľudia a že preto farba pleti, národnostná príslušnosť, náboženská orientácia a všetko iné, čím sa jeden človek líši od druhého, nesmie byť prekážkou v tom, aby užíval všetky práva. Veľa podnetných slov a odkazov vzťahujúcich sa na mnohoraké aspekty a význam ľudských práv. Slovom – ďalšie kamienky do pestrej mozaiky Srbska. Na ktorú treba byť hrdý, zveľaďovať ju a chrániť  za každú cenu.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs