V roku osláv pribudlo hasičské vozidlo

14.mar 2013

Vlani, v roku jubilejnom – Dobrovoľný hasičský spolok Hložany oslávil 80. výročie založenia – si konečne hložianski požiarnici obstarali vlastné vozidlo na hasenie požiarov. Kúpili ho vďaka finančnej pomoci, t. j. pôžičky od firmy Hlaceul majiteľa Pavla Žemberyho. Tento údaj akosi najväčšmi zarezonoval na výročnej schôdzi DHSH (2. marca v kaviarni Pod lipami), na ktorej zrekapitulovali činnosť v roku 2012 a vytýčili si plány na bežný rok.

Najmladší členovia DHS Hložany na výročnej schôdzi

V uplynulom roku hložianski hasiči vážne zasiahli až deväťkrát. Vyjadrili podozrenie, že požiare v blízkosti „fazanérie“ a pri benzínovom čerpadle boli vyvolané úmyselne, podobne ako keď horela skládka odpadu za dedinou. Tie, pri ktorých sa podarilo predísť škodám väčších rozmerov, zapríčinila vraj ľudská nepozornosť. V decembri zasiahli dvakrát: keď v Ulici Janka Hrubíka horel rodinný dom a v Ulici maršala Tita šopa, a oheň v Ulici Michala Pagáča hasili profesionáli z Báčskeho Petrovca.

Okrem obvyklých služieb, ktoré hasiči poskytujú počas festivalu Tancuj, tancuj…, v období žatvy a pri silvestrovskom ohňostroji, veľa úsilia vynaložili na vydarené oslavy 80. výročia založenia spolku (v apríli 2012), v podvečer ktorých vydali publikáciu Dobrovoľný hasičský spolok Hložany (1932 – 2012). Pozornosť venovali aj práci s dorastom. Okrem iného v spolupráci s profesionálnou čatou z Petrovca usporiadali prednášku a ukážkové cvičenie pre žiakov základnej školy. Koncom roka podnikli prestavbu Hasičského domu, takže pribudli nové dvere, okná, „lampéria“ a, čo je najdôležitejšie, podnik Grading vykonal čiastočnú izoláciu vlhkých stien. Finančne prispela AP Vojvodina sumou 165 000 dinárov. Spolok v jubilejnom roku mal 33 členov: 22 dospelých, 8 mládežníkov a 3 čestných. Hospodáril veľmi dobre, keďže z celkove 586 830 din, koľko „napršalo“ do pokladnice DHSH, sa nakoniec zvýšilo 114 179 din.

Aj v tomto roku mienia pokračovať v oprave hasičského domu a predovšetkým chcú vystavať nový sklad pre protipožiarne vozidlo. Plánujú naučiť spoluobčanov narábať s protipožiarnymi prístrojmi a najmä tomu, ako predísť nekontrolovaným ohňom. Usporiadajú dvojdňový letný kemp pre žiakov a mládežníkov pri Dunaji a chcú obnoviť tradíciu stavania a váľania májového dreva. V súlade s plánom činnosti finančný plán počíta s prílevom 1 590 000 dinárov. Hložianski hasiči naďalej budú spolupracovať s kolegami z iných prostredí, ktorí ich poctili návštevou nielen pri vlaňajších oslavách, ale aj na výročnej schôdzi. Úspechy im zaželali Milan Perišić zo Silbaša, Jaroslav Spevák z Petrovca, Vilko Činčurák z Pivnice a Jaroslav Funtík z Kysáča. Rada Miestneho spoločenstva Hložany predstaviteľa neposlala, takže stále nevedno, prečo hasičom nedarovala vlani predsedom Bohušom sľúbený počítač.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs