V Záhrebe rekordná výška snehu

15.jan 2013

Foto: Index.hr

Sneh a nepriaznivé počasie aj naďalej zapríčiňujú dopravné problémy v kontinentálnej časti Chorvátska. Po včerajšom dopravnom kolapse v Záhrebe, kde namerali rekordnú výšku snehu – 67 cm,  dnes ráno bola väčšina ciest zjazdná.

V dôsledku kalamitnej situácie zatvorené sú štyri základné školy v Záhrebskej župe a niekoľko škôl v Krapinsko-zagorskej, Varaždínskej a Medzimurskej župe.

Meteorológovia predpovedajú, že v Záhrebe a okolí, ako aj vo väčšej časti stredného Chorvátska, sneh bude zase padať v stredu a vo štvrtok.

Zdroj: rtv

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs