Večierok venovaný výročiu Juraja Ribaya

3.jan 2013

 V piatok 4. januára so začiatkom o 17.00 v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bude literárny večierok venovaný výročiu Juraja Ribaya.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs