Historický kalendár – 4. januára

3.jan 2013

1809 – narodil sa francúzsky učiteľ nevidomých Louis Braille, vynašiel razené slepecké Braillovo písmo, ktoré je možné čítať hmatom. Zomrel 6. januára 1852.

1928 – v Bratislave zomrel evanjelický kňaz a politik Samuel Zoch. Prvý slovenský župan Bratislavy a Bratislavskej župy. Popredná osobnosť národného hnutia, jeden z iniciátorov Martinskej deklarácie (1918). Od roku 1922 bol biskupom západného dištriktu, v roku 1927 sa stal predsedom Zväzu evanj. cirkví v ČSR. Narodil sa 18. decembra 1882 v Cerove.

1934 – v Košiciach sa narodil politik Rudolf Schuster, prezident SR v rokoch 1999-2004. Po vyštudovaní stavebného inžinierstva pracoval v odbore, neskôr zastával niekoľko politických funkcií, bol predsedom Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach. V rokoch 1964-90 člen KSČ, od roku 1986 člen Ústredného výboru KSS a člen Predsedníctva ÚV KSS. Po novembri 1989 sa stal predsedom SNR a v júli 1990 bol vymenovaný za veľvyslanca ČSFR v Kanade. V tejto funkcii zotrval do mája 1992. Neskôr pôsobil na MZV SR a v novembri 1994 bol zvolený za košického primátora. Vo februári 1998 založil Stranu občianskeho porozumenia (SOP), ktorej predsedom bol do júna 1999, keď sa stal prezidentom Slovenskej republiky.

1946 – v Gbelciach sa narodil spisovateľ a filmový scenárista Dušan Dušek. Jeho tvorbu ovplyvnila mladosť prežitá na Záhorí a v Piešťanoch. Pracoval ako novinár, v súčasnosti je pedagógom na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Napísal knihy Poloha pri srdci, Kalendár, Náprstok, Milosrdný čas, Kufor na sny, Teplomer, Pešo do neba, Vták na jednej nohe, Holá veta o láske a iné. Venuje sa aj tvorbe pre deti a filmových scenárov, napr. Ružové sny a Ja milujem, ty miluješ (oba s Dušanom Hanákom), Sojky v hlave, Vlakári a Krajinka (s Martinom Šulíkom).

1958 – v zemskej atmosfére zanikla prvá umelá družica Zeme, sovietsky Sputnik 1. Do vesmíru sa dostal v októbri 1957 a znamenal začiatok kozmickej éry ľudstva.

1960 – pri automobilovej nehode zahynul francúzsky spisovateľ a filozof existencializmu Albert Camus. Vo svojich dielach riešil pocit absurdity zo straty tradičných hodnôt. Dielo: esej – Mýtus o Syzifovi, romány – Cudzinec, Mor, Pád, poviedky – Exil a kráľovstvo, divadelné hry – Nedorozumenie, Caligula. Autor spomienok Prvý človek. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1957). Narodil sa 7. novembra 1913.

1965 – v Londýne zomrel americký básnik a dramatik Thomas Stearns Eliot, zakladateľ modernizmu v anglickej literatúre. Jeho zbierka J. A. Prufrock a iné básne a poéma Pustatina sú považované za základné diela anglo-amerického modernizmu. Ďalšie diela: Vražda v katedrále, Štyri kvartetá. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1948). Narodil sa 26. septembra 1888.

Zdroj: SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs