Historický kalendár – 5. januára

4.jan 2013

1876 – narodil sa nemecký politik a štátnik Konrad Adenauer, s ktorým sa spája povojnová obnova Západného Nemecka. Bol prvým povojnovým kancelárom Nemecka (1949-63) a spoluzakladal Kresťanskodemokratickú úniu – CDU, ktorej bol predsedom. Počas jeho vlády bola Spolková republika Nemecko zakladajúcim členom európskej integrácie, v roku 1955 ju prijali do NATO a v roku 1957 spoluzakladala EHS. Konrad Adenauer zomrel 19. apríla 1967.

1910 – v Liptovskom Hrádku sa narodil právnik Štefan Luby. Bol univerzitným profesorom, akademikom ČSAV a SAV. V rokoch 1959-76 riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave. Zomrel 10. októbra 1976 v Bratislave.

1921 – narodil sa švajčiarsky dramatik a prozaik Friedrich Dürrenmatt. Autor drám s absurdnými prvkami, napr. Návšteva starej dámy, Fyzici a próz s detektívnou zápletkou, napr. Sudca a jeho kat. Zomrel 14. decembra 1990.

1932 – narodil sa taliansky prozaik Umberto Eco. Autor štúdií o stredovekej estetike a kultúre, popredný predstaviteľ modernej semiotiky. Svetovú slávu mu priniesli romány Meno ruže a Foucaultovo kyvadlo. Ďalej napísal romány Baudolino, Ostrov včerajšieho dňa, Tajuplný tieň kráľovnej Loany, esej Babylonský rozhovor, tiež knihu Dejiny krásy a mnohé ďalšie. Najnovšie napísal knihu Pražský cintorín.

1932 – narodila sa Raisa Gorbačovová, manželka ruského politika a štátnika Michaila Gorbačova. Bola vysokoškolskou profesorkou a v manželovom politickom živote hrala veľmi dôležitú rolu. Zomrela na rakovinu 20. septembra 1999.

1938 – v Ríme sa narodil španielsky kráľ Juan Carlos I. z dynastie Bourbonovcov. Obnoviteľ monarchie v Španielsku, zaslúžil sa o premenu krajiny z fašistickej diktatúry na demokratický štát.

1949 – 5. – 8. januára v Moskve vznikla Rada vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP), zoskupenie štátov východného bloku so sídlom v Moskve. ČSR patrila k zakladajúcim štátom. RVHP zanikla v roku 1991.

1952 – v Bratislave zomrel právnik a politik Vladimír Fajnor. Univerzitný profesor, v rokoch 1919 – 1930 prezident súdnej tabule v Bratislave, 1920 – 1921 minister pre zjednotenie zákonov, 1938 minister spravodlivosti, 1931 –1939 prezident Najvyššieho súdu ČSR v Brne, 1945 zástupca ČSR pri Stálom medzinárodnom rozhodcovskom súde v Haagu. Narodil sa 23. októbra 1875 v Senici.

1968 – prvým tajomníkom ÚV KSČ sa stal Alexander Dubček. Stalo sa tak po tom, ako z tejto funkcie odvolali Antonína Novotného. Začala sa Pražská jar 1968.

1970 – zomrel nemecký teoretický fyzik Max Born, jeden zo zakladateľov kvantovej mechaniky, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1954). Zaoberal sa teóriou relativity a kvantovou teóriou. Narodil sa 11. decembra 1882.

2000 – v Bratislave zomrel básnik Pavol Bunčák. Pracoval ako redaktor v Pravde, Kultúrnom živote a tiež vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, bol pedagógom na Vysokej škole pedagogickej a Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Patril ku generácii nadrealizmu, autor básnických zbierok Neusínaj, zažni slnko, S tebou a sám, Zomrieť zakázané, Pierkom holubice, Prostá reč, Je to pravda, je to sen, Hrdá samota, Útek a návrat, Spáč s kvetinou, Klopanie na okná, Škola nostalgie. Prekladal z francúzštiny, poľštiny a ruštiny. Narodil sa 4. marca 1915 v Skalici.

2000 – zomrel zbormajster a dirigent Štefan Klimo. V rokoch 1951 – 1983 zbormajster, umelecký vedúci a riaditeľ speváckej zložky Lúčnice. V rokoch 1982 – 1985 zbormajster Slovenského filharmonického zboru. Pôsobil i v ďalších hudobných telesách a učil na bratislavskom Konzervatóriu. Narodil sa 1. novembra 1919 vo Zvolene.

 Zdroj: SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs