Rozmanité autorské prejavy

4.jan 2013

Od pláže po koncerty

Hovorí sa o nej, že je prostriedkom na zachytenie skutočnosti, veci okolo nás. Fotografia reprezentuje skutočnosť, o ktorej ale nedokáže povedať všetko. Lebo spravidla zachytáva len určitý pohľad, uhol, výsek, ktorý môže byť zakaždým inak poňatý a inak odfotografovaný: v závislosti od toho, aký aparát používame, ako ho nastavíme, aké sú svetelné a iné podmienky, aký je individuálny zámer.

Keďže nedokáže zachytiť skutočnosť so všetkými jej aspektmi a premennosťou, záber je vždy subjektívny, rovnako tak, ako je i jeho vnímanie subjektívne. Veď náš pohľad ovplyvňuje veľa faktorov, a preto každý z nás vidí na fotografii čosi iné v tom zmysle, že si vnútorne vyberie, čo sa mu na nej páči a čo nie. Lebo každý z nás má vlastný prístup k tvorbe, tiež k rôznym spôsobom vyjadrenia sa.

Plnú variabilitu narábania s fotografiou potvrdili i štyri výstavy, prebiehajúce súbežne od 29. decembra 2012 v galérii Foto kino a video zväzu Vojvodiny v Pašićovej ulici v Novom Sade, ako aj v aule Apollo strediska. Tri z nich sú viac univerzálne: 52. výstava vojvodinskej fotografie, 42. výstava fotografie mladých Vojvodiny a 7. výstava digitálnej fotografie APV, kým je tá štvrtá skôr tematická, zameraná na energetickú účinnosť a jej prejavy vôkol nás.

Desiatky autorov a kolekcií, rozmanité námety a umelecké prejavy a stovky prác dokážu u pozorovateľa upevniť presvedčenie, že fotografia je médiom, ktoré vždy môže prekvapiť. Samozrejme príjemne. Lebo je jej krása v neopakovateľnosti a asociácii, spomienke a uhle pohľadu. Ako aj v inakších  pohľadoch cez hľadáčik vo – na námety – vďačnej dobe, ktorú badať aj z pár ukážkových záberov.

Oto Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs