Dom je miestom pre všetkých

4.jan 2013

Momentka z divadelného predstavenia Kirijaši

Na sklonku minulého roku sa v dobanovskom Slovenskom národnom dome uskutočnilo skutočne veľa programov. Po oslave Štefana práve na Jána – 27. decembra 2012 – zahraná bola premiéra divadelného predstavenia Kirijaši v réžii tamojšej profesorky Jasminy Arsićovej. Predviedli ho členovia divadelnej sekcie – mladšia skupina Klapa. V organizácii tamojšieho SKOS Šafárik a MOMS Dobanovce deň neskôr – v piatok 28. decembra – odznel celovečerný koncert spevov a tancov v podaní troch spolkov: dvoch hosťujúcich – z Pećiniec a Batajnice a hostiteľského Šafárika. Koncert bol  humanitárneho rázu. Venovaný bol sociálne ohrozeným deťom z územia Mestskej obce Surčín. Tanečníkov vo všetkých troch spolkoch nacvičuje choreograf Vlado Radonić z Dobanoviec. Tento úspešný koncert sa realizoval i vďaka dobrej spolupráci s boľovským hudobníkom Marjanom Šajbenom a jeho orchestrom, ktorý sprevádzal dobanovských tanečníkov a spevákov. Technická skupina staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka sa postarala o ozvučenie.

V sobotu 29. decembra v Slovenskom národnom dome bola ďalšia divadelná premiéra – Lajanje na zvezde v podaní staršej skupiny Klapa tamojšej divadelnej sekcie. Réžiu i tohto divadla podpisuje profesorka Jasmina Arsićová. V predposledný deň roku 2012 starší členovia SKOS Šafárik a MOMS usporiadali novoročné stretnutie so zábavou. Kvitovali pekné výsledky práce všetkých sekcií a realizovaných aktivít počas decembra lanského roku. Za 10 dní v Slovenskom národnom dome mali 14 programov s asi 300 účastníkmi a vyše 2 000 návštevníkmi. Podľa slov Željka Čapeľu, predsedu spolku, všetky programy usporiadali sami, teda bez podpory lokálnej moci, resp. iných inštitúcií a ustanovizní. „Som rád, že sme úspešne realizovali všetky naplánované programy, i keď ešte stále v tomto našom dome nemáme ústredné vykurovanie,“ povedal Ž. Čapeľa, a dodal, že už od 8. januára začali s pravidelnými aktivitami a skúškami všetkých sekcií. Iba divadelníci so skúškami štartujú vo februári a medzi naplánovanými novými inscenáciami je aj jedna slovenská. Koncom januára alebo začiatkom februára v Dobanovciach usporiadajú i tradičné priadky. Tentoraz budú pre veľký záujem účastníkov a hostí trojdňové.

A. Lš.

(snímky: archív SKOS Šafárik Dobanovce)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs