Ozaj pútavé dejiny

4.jan 2013

Marta Kertisová, lektorka vlastivedného múzea, objasňuje spolkárom z Kulpína dejiny Vranova

Počas novembrového zájazdu na  Slovensku KUS Zvolen sa zúčastnil na medzinárodnom festivale vo Vranove nad Topľou. Časť pobytu na východnom Slovensku si členovia spolku vyhradili aj na obchôdzku vlastivedného múzea a osvetového strediska vo Vranove. Činnosť Vlastivedného múzea v Hanušovciach, expozitúry vo Vranove nad Topľou ozrejmila tamojšia lektorka Marta Kertisová.

Alžbeta Báthoryčka, rozporuplná postava, ktorej prischol titul Čachtická pani. Zároveň bola i Čičvianskou paňou a teda patrí ku mestu Vranovu a jeho dejinám už aj preto, že vo Vranove mala svadbu s Františkom Nádašdym.

–  Sme malé regionálne múzeum zamerané na históriu nášho okresného mesta Vranova od jeho vzniku až po súčasnosť. Máme tu päť častí: prvá je história Vranova pomenovaná Človek a mesto, druhá je venovaná vysťahovalectvu a má názov Svetom, moje svetom. Je o tom, že pracovníci vlastivedného múzea skúmali vysťahovalectvo koncom 18. a začiatkom 19. storočia z našej oblasti, lebo naši ľudia stadiaľto odchádzali hlavne do Ameriky, Kanady a iných krajín. Nakoľko sme boli agrárnou, poľnohospodárskou krajinou, znamená to, že i vtedy bola kríza a pozemky zhabané, takže ľudia potrebovali nejako zarábať peniaze. Preto šli do zahraničia. Ďalšia časť je etnografická: je to vlastne o živote ľudí nášho regiónu v minulosti, čiže v 18. – 19. storočí, sleduje  ich život od narodenia až po smrť, ich odev, kroje, pracovný život, používanie náčinia, pomôcok a náradí. Táto časť je obohatená i ukážkami pesničiek, lebo slovenský národ je národ spevavý a v minulosti si spieval aj pri práci aj pri každej inej príležitosti. Nasleduje časť venovaná vojnám v regióne od 15. st. a naďalej: je to ukážka zbraní, vôbec tých nepríjemných. Ďalšia  časť patrí prírode, čiže chráneným územiam a tomu, čo táto sama vytvorila, – ochotne vysvetlila pani lektorka.

Múzeum sídli v budove Hornozemplínskeho osvetového strediska. Chodí doň hodne návštevníkov zo škôl, ktorých je tu na  okolí celý rad. Robia preto veľa prednášok, prezentácií, tiež vyučovacie hodiny, ktoré  usporadúvajú i v školách. Keď ide o financovanie múzea, ten patrí pod Prešovský samosprávny kraj a keďže je príspevkovou organizáciou i za vstupné do jeho priestorov sa platí len symbolicky.

V etnografickej časti múzea si návštevníci v sprievode pani Marty z radu exponátov pozreli a aj vyskúšali drevené krosná na tkanie

Pútavou perličkou samotného múzea je figurína znázorňujúca Alžbetu Báthoryovú, neslávne známu ako krvavá Čachtická pani. Táto záhadná žena časť života prežila v Čachticiach, kde podľa povrávok zavraždila hodne dievčat, aby sa kúpala v ich krvi s cieľom zostať čím dlhšie mladá a krásna. Vydala sa za šľachtica Františka Nádašdyho. Svadbu mali v týchto častiach východného  Slovenska v roku 1575, aby potom na neďalekom hrade Čičvany a vo Vranove prežila  dvadsať rokov manželského života. Táto zaujímavá historická postava zvlášť upútala zvedavosť návštevníkov z Kulpína.

Osvetové stredisko ponúklo hosťom z Vojvodiny výstavu Slavomíra Čupila, autora z vranovského kraja

Po obchôdzke zaujímavých exponátov múzea návštevníci z Kulpína šli na návštevu Hornozemplínskeho osvetového strediska, ktoré kryje svojou činnosťou potreby celého okresu. Cieľom jeho pôsobenia je presadiť v rámci záujmovej umeleckej činnosti všetky žánre. V rámci centra robia spevácke a divadelné súťaže, tiež  recitačné, tak s deťmi, ako i s dospelými, rôzne iné činnosti. Jednou z podstatných aktivít je i i amatérske výtvarníctvo. Počas návštevy kulpínskych spolkárov v osvetovom stredisku bola nainštalovaná výstava Dr. Slavomíra Čupila, ktorú si návštevníci zo Srbska za jeho osobného sprievodu pozorne obzreli. Táto expozícia je venovaná figurálnej portrétnej tvorbe a zátišiam, jednou časťou je aj sakrálna tvorba. Autor vysvetľuje, že maľuje v expresívno-impresionistickom štýle. A že niekoľko diel venoval aj samotnému Vranovu.

K. Gažová

 

 

 

 

M. DOBROŇOVSKÝ