Spomienky, na ktoré sa nezabúda

4.jan 2013

Bratislavský hrad je neoddeliteľnou súčasťou Slovenska

Trnavské mýto, Legionárska, Vazovova, Floriánske námestie, Slovenská technická univerzita, Vysoká – sú mená bratislavských zastávok, ktorými uháňala červená električka predtým než sa dostala do Poštovej ulice. Tam sme vystúpili  s kolegyňami a pokračovali ďalej pešo smerom k Župnému námestiu. Už z diaľky sme zočili stavbu historického krásavca, bývalého kráľovského paláca. Bratislavský hrad. Byť v Bratislave a nenavštíviť tento pompézny Hrad by bola nenapraviteľná škoda.

V Zrkadlovej sieni sa konajú stretnutia s dôležitými zahraničnými hosťmi. Česť pobudnúť v nej mali aj hlasľudovky.

Bratislavský hrad  je neoddeliteľnou súčasťou minulosti, prítomnosti a budúcnosti Bratislavy. „Hradný kopec zohral v dejinách mesta významnú úlohu. Už oddávna sa tu usádzali ľudia,“ začala nám rozprávať Mgr. Jana Hutťanová z Oddelenia prezentácie SNM – Historického múzea , aby ďalej pokračovala: „Neskôr sa hradný areál stal strategickou a pohraničnou pevnosťou, sídlom štátnej a cirkevnej správy. Prvé osídlenie pochádza zo staršej doby kamennej, nachádzalo sa tu i centrum rozľahlého keltského oppida a našiel sa i druhotne použitý stavebný materiál rímskeho pôvodu. Bratislavský hrad s okolím je jedným z troch nám známych osídlení Veľkej Moravy na Slovensku, o ktorých máme písomnú zmienku. Písomná zmienka o bitke pri Bratislave v roku 907 sa tradične považuje za koniec Veľkomoravskej ríše. V hradnom areáli sa našli okrem iného pozostatky veľkomoravskej baziliky, potvrdzujúce významnú úlohu hradiska v Bratislave. V 13. storočí Hrad ako jeden z mála v Uhorsku odolal tatárskemu vpádu. Z 13. storočia pochádza najstaršia dodnes stojaca architektúra, tzv. Korunná veža, ktorá pôvodne bola súčasťou opevnenia hradnej akropoly, pričom meno dostala po uložení uhorských korunovačných klenotov v jej priestoroch. V 15. storočí začal budovať Žigmund Luxemburský na akropole veľkú gotickú rezidenciu, ktorá predurčila vzhľad paláca i pri následných prestavbách. Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa presúva politické centrum Uhorského kráľovstva do Bratislavy. Hrad sa stáva sídlom kráľa a v neďalekom Dóme sv. Martina sa odohrávali korunovácie uhorských panovníkov. Z obdobia renesancie sa zachovala časť unikátnej freskovej výzdoby v bývalej kaplnke Bratislavského hradu. Vrcholné obdobie pre tento významný objekt bolo 18. storočie, zvlášť časy panovania Márie Terézie. V roku 1812 Hrad vyhorel a ruina paláca, pripomínajúca prevrátený stôl, sa stala symbolom mesta na takmer 150 rokov. Práve vlani, 28. mája, sme si pripomenuli 200. výročie tejto ničivej udalosti. Hrad začali opravovať v 50. rokoch 20. storočia a stal sa sídlom najvýznamnejších štátnych a kultúrnych inštitúcií – Slovenskej národnej rady a Slovenského národného múzea. Historické múzeum SNM je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea, ktorého základným poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, dokladujúcich vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. Historické múzeum opatruje bohatý fond zbierkových predmetov a jeho sídlom je od roku 1968 Bratislavský hrad. Múzeum  spravuje takmer 250 000 zbierkových predmetov z oblasti národných dejín, výtvarného umenia a kultúry, tradičných i umeleckých remesiel, numizmatiky, etnografie, vojenstva, hospodárstva, dejín zahraničných Slovákov a mimoeurópskych kultúr. Viaceré zbierky múzea sú najväčšie na Slovensku (numizmatika, historický a ľudový textil, sklo a keramika, militárie, remeslá, historické tlače, sakrálne a ľudové výtvarné umenie).

Nábytok z obdobia renesancie

V súčasnosti sa činnosť Historického múzea zameriava predovšetkým na prípravu a realizáciu nových expozícií na Bratislavskom hrade, ktorý je od roku 2008 v rekonštrukcii. Pripravované nové expozície budú dokumentovať významné udalosti a osobnosti slovenských dejín, kultúru Slovenska, ako aj históriu Hradu. Prvou výstavou po ukončení časti rekonštrukcie, ktorá sa venuje dejinám hradného kopca, je výstava Svedectvo času – Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade. V Klenotnici Hradu budú vystavené predmety z archeologických a architektonických výskumov na ňom. Zaujímavosťou výstavy je prvé predstavenie čiastočných výsledkov archeologického výskumu, prebiehajúceho súbežne s terajšou rekonštrukciou hradu, širokej verejnosti. Prezentácia nálezov pokračuje v tradícii, keďže podobná výstava prinášajúca nové poznatky o dejinách Hradu sa uskutočnila i počas prvej rekonštrukcie hradných objektov v roku 1966.

Návštevníci Hradu ďalej uvidia výstavu Krásna Hôrka, ktorá spája spoločný osud dvoch hradov, Krásnohorského a Bratislavského. SNM tiež vyhlásilo verejnú zbierku na obnovu hradu Krásna Hôrka zničeného požiarom v marci roku 2012. Okrem toho SNM – Historické múzeum otvorilo v roku 2012 pre verejnosť Obrazáreň na Bratislavskom hrade, výstavu Bratislavský hrad na grafikách a ďalšie dočasné výstavy.”

                                                A. Chalupová

 

 

 

 

 

 

 

M. DOBROŇOVSKÝ