VEĽKONOČNÉ BDENIE V PETROVSKOM CHRÁME BOŽOM

4.apr 2013

VEĽKONOČNÉ BDENIE V PETROVSKOM CHRÁME BOŽOM. Na Bielu sobotu 30. marca vo večerných hodinách petrovských cirkevníkov potešil nový neopakovateľný zážitok. A to zase vďaka dvom ľuďom –  farárovi Vladislavovi Ivičiakovi a kantorovi Jankovi Siromovi. Veriaci sa zhromaždili pred kostolom, aby potom so sviečkami v rukách – svetlo sviece je starým kresťanským symbolom nádeje na vzkriesenie mŕtvych a večný život – vstúpili do neosvetleného kostola, kde za trblietania sviečok sledovali priebeh služieb. Nádherne bolo aj vo Veľkonočný pondelok 1. apríla na mládežníckych službách Božích, ktoré aj keď odzneli na záver sviatkov jari, prítomných rovnako oduševnili.  

ah

foto: j. i. ribičić

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs