Veľkonočné sviatky vo Vojlovici

9.apr 2015

Veľkonočné sviatky vo Vojlovici

16vojlovicaNajväčší kresťanský sviatok Vojlovičania si pripomenuli v nedeľu 5. apríla v chráme Božom na slávnostných bohoslužbách.

Slávnostnú kázeň mal na starosti Mgr. Branislav Kulík, farár vojlovický. Ako to už býva zvykom, slávne Ježišovo zmŕtvychvstanie spevom oslavoval aj spevokol, ktorý nacvičila kantorka Evka Brezníková.

Do slávnostného programu sa tradične zapojili aj deti, ktoré pravidelne chodia na náboženstvo. S veľkou radosťou v očakávaní veľkonočných sviatkov pripravili divadelnú scénku Ovečka s modrým snom, v ktorej ukázali prítomným, ako sa Ježiš, ako dobrý pastier, staral o svoje ovečky, o svoje stádo, a svoj život dal za vykúpenie našich hriechov. Cirkevný zbor ich za vynaložené úsilie odmenil darčekom a veľkonočným vajíčkom.

Vojlovičania sa na slávnostných bohoslužbách v kostole zhromaždili aj na Veľkonočný pondelok. Jarné sviatky uzavreli v pondelok, keď usporiadali tradičný program v sieni Spomienkového domu. Členovia staršej divadelnej odbočky SKOS Detvan zahrali predstavenie Trúchliaci pozostalí.

Alena Kulíková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs