Veľkonočný koncert v Jánošíku

9.apr 2015

Veľkonočný koncert v Jánošíku

Novozaložený mladší spevokol jánošíckeho cirkevného zboru

Novozaložený mladší spevokol jánošíckeho cirkevného zboru

Na Veľkonočnú nedeľu v poobedňajších hodinách v jánošíckom kostole odznel slávnostný veľkonočný koncert pod názvom Haleluja, slávny svitol deň.

Veriaci z Jánošíka vyplnili kostol do posledného miesta a svojou prítomnosťou ich poctili aj hostia z Vojlovice, Kovačice, PadinyHajdušice, vznešený pán senior banátsky Pavel Sklenár, velebný pán Branislav Kulík, farár vojlovický a teológ Jaroslav Čmelík zo Starej Pazovy, ktorý počas veľkonočných sviatkov vykonával služby Božie v cirkevnom zbore v Hajdušici.

Glória

Glória

V programe najprv vystúpili tohtoroční jánošícki konfirmandi a po príhovore velebného pána farára jánošíckeho Slađana Daniela Srdića  spoluobčanom sa po prvýkrát skvelým prednesom predstavil novozaložený mladší cirkevný spevokol a niekoľko piesní zaspieval starší spevokol Glória, oba pod taktovkou kantorky Zuzany Đukićovej. Vystúpili aj sólistky Jana Urbanová a Maja Miloševićová za hudobného sprievodu Kristiána Omastu a Michaela Zríniho.

Mládežníci

Mládežníci

Program bol popretkávaný básnickým pásmom, ku ktorému prispeli matky konfirmandov – Kristína Vanková, Slađana Sokolová, Vera Mrđová a Kvetoslava Mrđová. Program moderovala Marína Listmajerová.

Otvorenie výstavy olejomalieb. Oslávenci Michal Melich (druhý zľava) a Michal Povolný.

Otvorenie výstavy olejomalieb. Oslávenci Michal Melich (druhý zľava) a Michal Povolný.

Druhá časť programu bola venovaná dvom jubilantom osemdesiatnikom –  poddozorcovi jánošíckeho cirkevného zboru Michalovi Melichovi a Michalovi Povolnému, insitnému maliarovi z Padiny. Pri tej príležitosti vo farských miestnostiach usporiadali samostatnú výstavu olejomalieb M. Povolného a jubilantom primeranými slovami zablahoželal a zároveň výstavu otvoril dôstojný pán senior banátsky Pavel Sklenár.

Konfirmandi

Konfirmandi

Vladimír Hudec

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs